Dôstojný život pre každého

MIlí priatelia,

dávame Vám do pozornosti udalosť partnerskej organizácie: Slovenská sieť proti chudobe.

Európska sieť minimálneho príjmu (EMIN) je neformálne združenie organizácií a jednotlivcov, ktorí sa usilujú o odstránenie chudoby,
zabezpečenie sociálnych istôt a dôstojný život pre všetkých.

EMIN BUS CESTA:
Cesta pre lepšiu Európu
Hlavným zámerom tohto putovania je
posilniť súcit a povedomie všetkých občanov v sociálnej oblasti.
EMIN BUS prechádza cez Slovensko od 12. júna do 16. júna 2018.
Hlavný program je v Bratislave, 15. júna 2018.

Medzinárodný deň jogy

Medzinárodný deň jogy

Milí priatelia,

srdečne Vás pozývame na 4.ročník Medzinárodného dňa jogy.

V Piešťanoch 17.6.2018

V Bratislave 16.6.2018.

Bližšie informície od ďalších mestách nájdete na www.denjogy.sk