Výhercovia 5. ročník súťaže

Milé deti, žiaci, pedagógovia, vychovávatelia, rodičia, príbuzný, priatelia.

Prišiel ten okamih kedy sme museli vybrať spomedzi veľkého množstva pekných výkresov tie najkrajšie.

Vôbec to nebolo ľahké. A aj preto sme vytvorili dodatočne ďalšie kategórie, aby sme mohli odmeniť viacero detí.