8.Medzinárodný deň jogy

Milí priatelia, srdečene vás pozývame na deň otvorených dverá v rámci medzinárodného dňa jogy.