Krija joga

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva
v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom
Vás srdečne pozývajú na seminár

India v Motýlej záhrade