Ganéško ide na párty

Ganéško ide na párty

O.Z. Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva

s finančnou podporou Indického Veľvyslanectva v Bratislave

Vás srdečne pozývame na vyhodnotenie celoslovenskej súťaže

„Ganéško ide na párty“ 


Milé deti,

aj tentokrát ste namaľovali skutočne nádherné obrášteky. Všetky sú skutočne náááádhernéé. No a vôbec, ale vôbec ste mi to neuľahčili, vybrať tie najkrajšie. Tak som si musel zavolať pani učiteľky, aby mi pomohli. Uf... poslali ste 550 výkresov.

Tu dolu si môžete pozrieť, ktoré sme vybrali medzi najkrajšie. Spoznávate ten svoj ? Ale vybrať prvé tri v každej kategórii, tak na to si musíme oddýchnuť...

A aby som nezabudol...ďakujem aj pani učiteľkám za pekné listy.

Tak nám držte palce, aby sme to zajtra zvládli :-) Sme si povedali, že odmeníme viacero "Ganéškov", tak uvidíme ako to dopadne...

No, ale už je veľa hodín a po dobre vykonanej práci si idem oddýchnuť. Veď už sú 4 hodiny ráno. U nás v Indii máme o 4 a pol hodiny viac ako u vás na Slovensku a teplo 45oC. Tak ahojte, Namasté... 

Víťazmi v kategórii do 6 rokov sa stááávajúúú...

1. miesto

Nelka Buranská, 5 rokov, ZŠ s MŠ Dubnica n/V 967

Pedagóg: Múčková Katarína

2.miesto

Dáška Kotlárová, 5 rokov, MŠ Bulíkova 25, Bratislava

Pedagóg: Marcela Nemčeková

3.miesto

Zinka Lulkovičova, 6 rokov, SMŠ Lienka Smolenica

 

Čestné uznanie:

Hanka Danišová, 6 rokov, MŠ Haanova, Bratislava

Ninka Kraslanová, 6 rokov, MŠ Bulíkova 25, Bratislava, pedagóg: Marcela Nemčeková

Dorotka Ďurkovičová, 5 rokov, MŠ Obuvnícka 30, Partizánske

Natálka Kramáriková, 5 rokov, ZŠ s MŠ Pod Hájom Dubnica n/V

Saška Marušincová, 5 rokov, ZŠ s MŠ Pod Hájom, DCA

Viktória Krihová, 5 rokov, MŠ Bulíkova 25, Bratislava

Kristínka Danková, 5 rokov, MŠ Bulíkova 25, Bratislava

...a v kategórii od 7 do 11 rokov:

1.miesto

Sára Mária Čičová, 11 rokov, ZŠ s MŠ J.Vojtašáka, Zákamenné

Pedagóg: Elena Fafejtová

2.miesto

Vaneska Bieliková, 11 rokov, ZŠ s MŠ Pod Hájom 967

2.miesto

Sophia Liptáková, 9 rokov, ZŠ s MŠ Krasňany 19

Pedagóg: Sidónia Stanková

3.miesto

Damián Žitňák, 9 rokov, ZŠ s MŠ Bobrov

Pedagóg: A. Melišková

3.miesto

Diana Husáriková, 11 rokov, ZŠ s MŠ Pod Hájom 967

 

Čestné uznanie

Matej Láska, 10 rokov, ZŠ Ostredková 14, Bratislava, pedagóg: Mária Sárkoziová

Alexandra Paličková, 10 rokov, ZŠ s MŠ Bukovce 80, pedagóg: Monika Gornalová

Viktória Páleníková, 10 rokov, ZŠ s MŠ Kočovce, pedagóg: Katarína Mareková

Dominika Marcinová, 10 rokov, ZUŠ Juraja Kréna Nové Mesto n/V, pedagóg: Katarína Mareková

Simona Káčeríková, 9 rokov, ZUŠ Juraja Kréna Nové Mesto n/V, pedagóg: Katarína Mareková

Víťazom srdečne blahoželáme !!! O mieste (v Piešťanoch) a čase slávnostného vyhodnotenie s odovzdávaním cien Vás čoskoro budeme informovať.

Váš Ganéško.

 

Propozície celoslovenskej výtvarnej súťaže

Ganéško ide na párty

pod záštitou Indického veľvyslanca,

Jeho excelencie Param Jit Mann

Vyhlasovateľ súťaže: Občianske združenie Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva, Winterova 3, Piešťany
slovindia@slovindia.sk, 0908 481 898

Email pre súťaž: ganesha.piestany@gmail.com

Autor projektu: Ivan Malek na podnet Central Chinmaya Mission trust India

Odborný garanti: PhDr. Anna Galovičová, Doc. Dana Puchnarová, ak.mal. 

Cieľ súťaže: Motivovať deti, aby si uvedomovali dôležitosť zdravej stravy, predovšetkým doma pripravenej s láskou.

Rozšíriť si poznatky o indickej kultúre, jej obyvateľoch, dejinách a tradície, zameranej na ochranu života..

Téma: Ganéško ide na párty
Termíny:
Vyhlásenie súťaže – 10. marec 2016
Uzávierka súťaže – 30. máj 2016
Vyhlásenie výsledkov – 15. jún 2016
Podmienky súťaže: Do výtvarnej súťaže budú zaradené výtvarné diela vo formáte  A3. Odporúča sa maľba, kresba, grafika, kombinované techniky… 
Každá práca musí byť čitateľne označená na zadnej strane podľa údajov na prihláške (prilepiť), inak nevieme ku komu priradiť Váš pekný výkres. 

Z prác bude zrealizovaná výstava v Piešťanoch za účasti autorov a autoriek kresieb a Indického veľvyslanectva v Bratislave  a detí zapojených v súťaži. Ocenené práce budú použité v knižočke Ganéško ide na párty a autor dostane vecnú cenu. 
Prihlásené práce sa stávajú majetkom organizátora a budú slúžiť na kultúrno-vzdelávacie, publikačné a výstavné účely.

Veková kategória: 3 – 6 rokov; 7 – 11 rokov

Kritéria súťaže: Základným kritériom hodnotenia súťaže je ich originálnosť a umelecká kvalita. Pri výbere oceňovaných výtvarných prác sa hodnotí najmä výtvarné estetické spracovanie námetu, ale aj prístup k téme.

Výsledky súťaže: Výsledky súťaže budú zverejnené v médiách a na webovej stránke www.slovindia.sk.

15. jún 2016. Informácia o výsledkoch bude zaslaná e-mailom autorom súťažných prác.

Kontaktná a poštová adresa: OZ Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva, Winterova 3, 92101 Piešťany
 

Príbeh:

Ganéško ide na párty

Bol raz jeden bohatý človek a volal sa Kubéra. Tešil sa, že bol bohatý. Opájal sa svojím bohatsvom.

Býval vo veľkom paláci v oblakoch. Nosil honosné oblečenie a veľa šperkov. Mal veľké autá, veľkú loď a veľké, veľké lietadlo.

Jedného dňa Kubéra premýšľal: „Mal by som usporiadať párty v mojom paláci. Musím pozvať všetkých, čo poznám. Dokonca aj samotného boha Šivu pozvem!“

A tak začal všetko pripravovať. Kuchárom rozkázal variť a služobníctvu všetko v paláci a okolí vyčistiť.

Chcel, aby sa všetko lesklo a bolo pekné.

Potom Kubéra odletel do hôr vo svojom hlučnom, veľkom lietadle pozvať Pána Šivu. Odovzdal Pánovi Šivovi veľkú pozvánku s pekným zlatým písmom.

Keď Pán Šiva uvidel Kubéru a jeho trblietajúcu sa pozvánku, usmial sa. Pán Šiva vedel, že Kubéra sa len predvádza.

„Ja neprídem na tvoju párty,“ povedal Pán Šiva.

„Óóó, ale ty musíš, musíš prísť, prosím príď…,“ povedal Kubéra.

Pán Šiva sa opäť usmial. „Neprídem. Ale ak chceš, môžeš vziať môjho malého syna, Ganéška.“

Kubéra si pomyslel, že mať syna Pána Šivu je lepšie ako nikoho. A tak Kubéra súhlasil vziať Ganéška.

Ako tak odchádzali, Pán Šiva povedal Kubérovi, „Pamätaj, tento malý chlapec má veľké bruško a má rád jedlo. A zje toho veľa!“

Kubéra odpovedal, „Nič sa neboj, môj Pane. Mám hromadu jedla. Mám hromady všetkého!“

A tak malý Ganéško s jeho bucľatými rukami, bucľatým bruškom a malými bucľatými nôžkami, kráčal ruka v ruke s Kubérom smerom k jeho veľkému nablýskanému lietadlu.

Keď pristáli na mieste, Kubéra dal Ganéškovi veľa pekných darčekov a ukázal mu celú svoju rezidenciu.

Malý Ganéško začal premýšľať o všetkom tom fantastickom jedle a začal byť vééľmi, veľmi hladný.

Vyliezol na nóbl stoličku pri veľkom stole.

Bol tam pre neho zlatý tanier, zlatá lyžica, zlatý pohár a všetko bolo zo zlata.

Kamkoľvek pozrel bolo jedlo. Jedlo v zlatých nádobách, jedlo na zlatých misiach a jedlo na zlatých tanieroch!

Malý Ganéško zbožňoval jedlo. A tak rýchle začal jesť. Ale čím viac zjedol, tým viac bol hladný. A čím rýchlejšie jedol, tým rýchlejšie bolo všetko zjedené!

Služobníctvo behalo sem a tam do kuchyne a naspäť a nosilo jedlo.

Tam a späť, tam a späť, tam a späť chodili…ale nebolo to dosť!

„Ja som hladný,“ plakal Ganéško, „Ešte chcem.“

Služobníctvo pobehovalo a ponáhľalo sa a potom sa začali strachovať.

Viac a viac, rýchlejšie a rýchlejšie všetko jedlo mizlo v Ganéškovom malom bucľatom brušku!

Všetko jedlo na stole bolo zjedené. A tak malý Ganéško išiel do kuchyne. Natiahol svoje malé bucľaté rúčky a začal jesť jedlo priamo z hrncov.

Veľmi rýchle sa všetko uvarené jedlo v Kubérovom paláci minulo. A tak malý Ganéško začal jesť ďalšie potraviny v komore.

„Som stále hladný,“ hovorí Ganéško. „Dajte mi viac!“

Služobníctvo sa začalo veľmi strachovať. A Kubéra tiež dostal strach. Všetci sa začali báť. Komora bola prázdna, i sklad potravín. Čo urobíme?

Ale Ganéško bol tak hladný, že začal jesť zlaté hrnce, panvice a taniere! Bral čokoľvek a všetko sa strácalo v jeho malých ústach.

Ó, nie! Teraz začal pojedať Kubérov palác! Pokračoval ďalej a ďalej a jedol a jedol a jedol…

Zdalo sa, že ho nič neuspokojí.  Ganéško stále jedol.

Kubéra nevedel čo robiť. A tak vhupol do svojho hlučného a veľkého lietadla a rýchle letel do domu Pána Šivu. Kubéra plačúc povedal, Ó veľký Pane, prosím odpusti mi. Je mi ľúto, že som sa chvastal.

„Mám toľko jedla a toľko veľa služobníctva, mám tak veľa peňazí, ale nič z toho nevie uspokojiť malého Ganéška. Stále je hladný.“

„Čo mám robiť? Zachráň ma, prosím pomôž mi, zje celý môj palác!“ Hovorí Kubéra.

Stále pokojný Pán Šiva sa usmial. Vzal plnú dlaň burizonov a dal ich Kubérovi. „Toto ho naplní,“ povedal Pán Šiva.

Kubéra sa poponáhľal naspäť domov a Ganéško stále jedol. Rýchle dal Ganéškovi burizony a… bolo to ako kúzlo! Ganéško prestal jesť.

Malý Ganéško si potľapkal svoje malé bucľaté bruško. „Ách…“ Teraz bol už skutočne naozaj veľmi, veľmi šťastný.

Konečne bol nasýtený!

Chlieb ho nenaplnil. Banány ho nenaplnili. Zelenina ho nenaplnila. Dokonca hrnce a panvice ho nenaplnili! Ale burizony ho konečne nasýtili.

Viete prečo?

Pretože jeho otec, Pán Šiva, mu poslal ryžu (burizony) s obrovskou láskou.

Veci nás robia hladnými, ale láska nás robí nasýtenými.

Viete kam sa chystá na návštevu Ganéško nabudúce?…Mohlo by to byť práve u Vás!

A viete čím ho nakŕmiť, viete to…? Tak poďme to spolu namaľovať…

Na záver chceme popriať všetkým deťom, pani učiteľkám, učiteľom, vychovávateľkám, vychovávateľom, babinám, deduškom, ujom a tetám za pomoc a trpezlivosť pri realizácii projektu. 

Tešíme sa na Vás pri ďalších projektoch a stretnutiach.