Výstava Kresťanstvo v Indii, v Bratislave

Kresťanstvo v Indii

Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva

Fórum náboženstiev sveta – Slovensko

v spolupráci s

Indickým veľvyslanectvom v Bratislave

Základnou školou Matky Alexie

námestníčkou primátora Mesta Bratislava Ivetou Plšekovou

Vás pozývajú na vernisáž

v pondelok 19. decembra o 16.00 hod.

Sála Notre Dame ZŠ Matky Alexie, Palackého 1, 811 02 Bratislava

Kresťanstvo v Indii

Kresťanstvo v Indii

Milí priatelia,

srdečne Vás pozývame na vernisáž fotografií Kresťanstvo v Indii, od indického autora Benoy K Behla.

Vernisáž sa bude konať dňa 27.9.2016 o 16. 30 h. v aule Gymnázia J.B.Magina vo Vrbovom (Beňovského 358/100)

za prítomnosti Indického veľvyslanca Jeho Excelencie Param Jit Manna.

 

Kresťanstvo v Indii

Kresťanstvo v Indii

Milí priatelia,

 

od 15.novembra 2016 so môžete výstavu pozrieť na Biskupskom úrade v Žiline.

Na ulici: Jána Kalinčiaka č.1

Kresťanstvo v Indii

Srdečne Vás pozývame na besedu s Ankou Galovičovou.

Porozpráva nám o miestach, ktoré osobne navštívila na juhu Indie.

Kresťanstvo v Indii

Pozvánka na vernisáž výstavy

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva a Fórum náboženstiev sveta – Slovensko, v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom v Bratislave, Mestom Vrbové a Gymnáziom J. B. Magina Vás pozývajú na vernisáž výstavy Kresťanstvo v Indii, ktorá sa uskutoční v utorok 27. septembra o 16.30 hod. v priestoroch Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom.

Svätý Tomáš apoštol Indie

Filmový dokument o sv.Tomášovi

a

Historická revue (článok-link)

František Xaverský

Cestou z Mumbai na Arunačálu sme sa zastavili nečakane v prímorskom meste Goa. Dozvedám sa, že r. 1542 prišiel jezuita František Xaverský do Indie. Bol blízkym priateľom a spolupracovníkom zakladateľa jezuitského rádu nábožného baskického šľachtica Ignáca. Sľub zložili 15. Augusta 1534. Zaviazali sa žiť v chudobe. Keďže sa všetci zamýšľali stať kňazmi, boli už rozhodnutí zachovávať čistotu v celibáte. O 6 rokov založili Spoločnosť Ježišovu. Ukončili štúdium na parížskej univerzite a čakali, kým sa budú môcť vydať na Východ. Denne spolu diskutovali a novú rehoľnú spoločnosť schválil pápež Pavol III.