Svetový jogový summit 2023

Milé cvičiteľky a cvičitelia jogy, cvičenky a cvičenci, hľadajúci pravdu, kráčajúci po Ceste,

tentokrát sa Svetový jogový summit 2023 pri príležitosti Svetového dňa jogy - 21. júna realizoval v najväčšom a najkomfortnejšom európskom Yoga Vidya ašrame v kúpeľoch Bad Meinberg (Nemecko). Kúpele sú veľké ako Piešťanské kúpele, avšak venované celkom sebarozvíjaniu a osvojeniu si psychohygienických návykov, zdravému životnému štýlu so zdravou (satvickou=dobrou) stravou, jogových cvičení, duchovných cvičení, meditácií, pochopeniu a osvojeniu si Kundalini jogy zameranej na mentálno-spirituálny rozvoj. Dodávam, pre celé rodiny, mladých ľudí, všetky vekové kategórie, včítane senioriek a seniorov. Je tu centrum ajurvédy, wellness, liečba jogou.

Biography of A.Galovicova, PhD.

Biography of A.Galovicova, PhD.

Výročná správa 2020

Milí priatelia,

 

tak ako každoročne aj tento rok Vám prinášame Výročnú správu 2020.

Aktivity sme museli prispôsobiť pandemickým opatreniam a niektoré sme robili iba "online".

Memorandum of Understanding

On November 13th 2019, a ceremonial signing of the Memorandum of Understanding between the Slovak-Indian Friendship Society - based in Jakubovany, Slovakia with approx. 700 members - and the India-Slovakia Friendship Association, New Delhi, took place in the premises of the residence of the Slovak Ambassador to India, Mr. Ivan Lančarič. The signing of the Memorandum had been preceded by months of discussions among the two parties aimed at boosting various forms of cooperation. The Memorandum was signed by Mrs. Anna Galovičová, chairman of the Slovak-Indian Friendship Society and Mr. Jasbir S Nischal, Secretary-General of the India-Slovakia Friendship Association, who was much obliged to the Ambassador Lančarič for his good will in establishing the partnership. The whole event was hosted by H. E. Ivan Lančarič who, during his opening speech, addressed the effort of the both parties to seek and expand the cultural and economic cooperation between the Slovak Republic and India. The event was enclosed with a gala dinner attended by 35 fellowmen from the Indian side.

(prevzaté z FB Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Dillí)

O Indii v časopise Inbar&Restaurant

Priatelia, nadšenci Indie…

tu si môžete prečítať článok o Indii v dvojmesačníku Inbar&restaurant

Stretnutie s novým veľvyslancom

Stretnutie s novým veľvyslancom, Shri Vanlahuma.

Pána veľvyslanca sme informovali o našich dlhoročných pravidlených aktivitách, spolupráci nielen s ambsádou, ale i rôznymi inštitúciami 

na Slovensku i v Indii.

Vyjadril potešenie a prisľúbil pokračovať v úspešnej obojstrannej spolupráci.

Keďže sa onedlho konajú Majstrovstvá v hokeji, tak pri tejto príležitosti sme odovzdali p.Vanlalhumovi vlajku SR a šál, aby mohol podporiť fandením našim hokejových reprezentantov.

Výročná správa 2017

Výročná správa 2017

Milí priatelia,

rok 2017 priniesol veľa pekných aktivít.

S radosťou sa s Vami o ne podelíme. Po kliknutí na odkaz Vám prajeme príjemné čítanie.

Budeme radi ak nám pošlete Vaše nápady, postrehy…Slovindia.

Výročná správa 2017

Slovindia

Vitajte na webstránke O.Z. Spoločnosť Slovensko - indického priateľstva

O nás

Sme občianske združenie, ktoré pozoruje a hľadá riešenia pálčivých problémov dneška z dvoch uhlov pohľadu. Z východného, spojeného s Indickým subkontinentom a silným zreteľom na spirituálnu dimenziu človeka, spoločnosti a svetu vôbec. A západného, racionálneho s redukcionistickým prístupom k psychickým javom, spoločnosti a svetu vôbec.Je náročné nájsť styčné plochy oboch pohľadov a premostiť oba regióny. Presadzujeme v praxi starý etický princíp „ahimsa“ – nenásilie, neubližovanie živým tvorom. Bez ohľadu na čas, únavu, finančné ocenenie, či nedocenenie, nehľadiac na politické a náboženské presvedčenie sa venujeme tým, ktorí to najviac potrebujú – deťom, mládeži, ženám, matkám, zdravotne postihnutým, sociálne slabým, znevýhodneným, azylantom, prisťahovalcom.

Z histórie

Nadväzujeme na čs. a európske tradície sprístupňovania múdrosti indických mysliteľov našim občanom, a takto premosťujeme západné a východné myslenie. Výchova k holizmu, k zmene myslenia a návykov, k nadhľadu je zlatou niťou spájajúcou všetky naše aktivity.

Naše občianske združenie, ktorého materská organizácia Spoločnosť Slovensko-indická joga védanta bola založená v decembri 1989 v Piešťanoch a zaregistrovaná na MV SR v marci 1990 (pod číslom NVVS/2 – 184/1990) a 13.5.1997 transformovaná na Občianske združenie Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva. Po rozpade Československa nadväzujeme na tradíciu Indického združenia pri Orientálnom ústave založeného r. 1934 v Prahe prof. V. Lesným, ktorý bol osobným priateľom politikov ako Mahátma Gándhi, J.Nehru či Rabindranátha Thákura, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru. Prof. V. Lesný premostil východné myslenie so západným najmä svojím prekladom Bhagavadgíty – biblie jogínov a má veľkú zásluhu na rozvoji československo-indického priateľstva. Pomohol mnohým odborníkom vycestovať na Východ, čerpať poznanie z tejto dodnes živej starovekej studnice múdrosti. Aj vďaka úsiliu našich členov sa stalo jogové cvičenie súčasťou rehabilitácie a kúpeľníctva.

O.Z.Spoločnosť Slovensko - indického priateľstva je stálym partnerom Indického veľvyslanectva na Slovensku.

„Žiť znamená rásť, a rast prichádza prijatím všetkých životných foriem za svojho učiteľa.“

Model harmonického spolužitia s vesmírom podľa medicíny Indiánov.

Kontakt: Oznamuje Vám ohlasovanú zmenu sídla na Liptov. Nájdete nás v Jakubovanoch 211, 032 04 L.Ondrej

MV SR zaregistrovalo našu zmenu sídla 31.8.2020.

Občianske združenie
Spoločnosť Slovensko - indického priateľstva

IČO: 31118194

Jakubovany 211
032 04 Liptovský Ondrej
Slovakia

Mobil.: +421 905 602 993, +421 908 481 898
email.: slovindia@hotmail.com, office@slovindia.sk, slovindia@slovindia.sk

Highlights of our work, by Dr. A.Galovičová

The mission of Slovak – Indian Friendship Society

Covers a broad range of interests, reflecting the concerns of its founders to strengthen Slovak-Indian Friendship. 

Stretnutie s Honorable Minister of State of External Affairs of India