Slovensko - indický most priateľstva a spolupráce

Dňa 23.apríla - 24.apríla 2024 navštívila mesto Žilinu a kúpele Rajecké Teplice J.E. Apoorna Srivastava - veľvyslankyňa Indickej republiky na Slovensku, aby pomohla upevniť vzájomné priateľstvo a rozšíriť spoluprácu medzi najľudnatejšou krajinou so 1, 4 miliardami obyvateľov s najmladším vekovým priemerom a malým Slovenskom.   

Návšteva primátora Nitry a UKF

Jeden svet - jedna ľudská rodina - jedna spoločná budúcnosť.

Pod týmto mottom G 20 počas Indického predsedníctva sa 21. novembra 2023 stretla H.E. Srivastava - pani veľvyslankyňa Indickej republiky s autoritami a priateľmi Indie v Nitre. P. rektor Univerzity Konštantína Filozofa p. Vozár so svojimi kolegyňami na tomto stretnutí informovali o prebiehajúcej spolupráce medzi Univerzitou KF a partnermi z Indie, čo potešilo pani veľvyslankyňu. Keďže dnes je India s najväčším počtom obyvateľov, mnohí Indovia študujú v zahraničí.

Program v Nitre

India plná farieb

India plná farieb
India plná farieb.

To je názov festivalu, ktorého história sa začala pred 36.rokmi v Piešťanoch.

Srdečne vás pozývame na jeho teda už 36.ročník.

27.10.2023 v Piešťanoch

Ak môžete príďte v indickom oblečení :-)

Tešíme sa na vás!

Piešťany Open - Chess tournament 2022.

Piešťany Open - Chess tournament 2022.
Piešťany Open - Chess tournament in beautiful town SPA Piešťany, Slovakia, 16.7.2022.

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny

Otvorenie kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.

PhDr. Anna Galovičová

V sobotu 4.júna 2022 primátor Piešťan Jančovič úderom gongu oficiálne otvoril kúpeľnú sezónu. Asistovali mu tanečníci a tanečníčky z Umeleckej školy v Piešťanoch. Po 2 rokoch izolácie a odstupu jedného od druhého si Piešťanci, hostia, turisti, z viacerých kútov Slovenska vychutnali tieto vzácne chvíle súdržnosti a „vykročenia vpred“ – ako toto krásne podujatie vystihol župan Trnavského samosprávneho kraja Viskupič.

Ajurvédske kuchtenie

Milí priatelia,

srdečne Vás pozývame v rámci 75. výročia Nezávislosti Indie na "Ajurvédske kuchtenie"

s p.Akshay Kumar Dixitom

Ayurveda,Yoga,Homeopathy&Well-being of man

Ayurveda,Yoga,Homeopathy&Well-being of man

Nekonvenčná medicína v Európe a vo svete, v Indii (English version below)

30. 1.2021 video-konferencia na Slovensku zameraná na Yoga – Ayurveda – Homeopatia a novú paradigmu „Európa pre ľudí, ich well-being a planétu“,

Dear friends , milí priatelia

tu je link na záznam z konferencie:

here you can watch a video from the conference:

CONFERENCE

And here you can read publication

Cieľom tejto video-konferencie  počas pandémie COVID-19:

Je pomôcť seniorom, zraniteľným skupinám najviac ohrozeným počas pandémie COVID-19 reštartovať sa a udržať si  well-being, spokojnosť.

je premostiť yogu – ayurvédu a homeopatiu, oceniť úsilie cvičiteľov a cvičencov jogy, homeopatov, odborníkov na ayurvédu u nás a pomôcť im začleniť sa do pracovných a výskumných tímov  v Európe, vo svete.

Ide o prípravu na dialóg medzi nekonvenčnou a ortodoxnou medicínou,  na integráciu nekonvenčnej medicíny  zameranú predovšetkým na prevenciu zdravia, ako sa dožiť vysokého veku v zdraví (ayurvéda) s ortodoxnou medicínou, zameranou na liečbu najmä akútnych liečiteľných ochorení a úrazov. 

Unconventional medicine in Europe and in the world, in India

30. 1.2021 video-conference in Slovakia focused on Yoga - Ayurveda – Homeopathy, Healthy diet and the new paradigm "Europe for people, their well-being and the planet",

The aim of this video conference during the COVID-19 pandemic:

• It is to help seniors, vulnerable groups most at risk during the COVID-19 pandemic, to restart and maintain well-being, satisfaction.

• is to bridge yoga - Ayurveda and homeopathy, to appreciate the efforts of yoga practitioners and practitioners, homeopaths, ayurveda experts in our country and to help them integrate into work and research teams in Europe, in the world.

• It is a preparation for a dialogue between unconventional and orthodox medicine, for the integration of unconventional medicine focused primarily on health prevention, how to live to a good old age (ayurveda) with orthodox medicine, focused on the treatment of acute treatable diseases and injuries.

Sviatok svetla, sviatok Diwali

Milí priatelia,

temnota symbolizuje nevedomosť a svetlo predstavuje poznanie. Rozsvietenie svetla symbolizuje zničenie všetkých negatívnych síl (zla, násilia, žiadostivosti, hnevu, závisti, chtivosti, strachu, nespravodlivosti, utrpenia, atď.)  cez poznanie.

Jeden svet – jedna ľudská rodina

Jeden svet – jedna ľudská rodina

Jeden svet – jedna ľudská rodina

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva so sídlom v Piešťanoch od svojho vzniku realizuje celý rad aktivít zameraných na spájanie ľudí rôznych vekových kategórií, národností, kultúr, tradícií, vierovyznaní. Snaží sa tiež o to, aby pochopili múdrosť našich pra-predkov, že je potrebné podporovať monantropizmus – jednu ľudskú rodinu. Tieto myšlienky hlásajú i moderní myslitelia ako napríklad rakúsky psychiater Viktor Frankl, ktorý prežil koncentračný tábor. Aj vďaka nim vznikol monoteizmus – viera v jedného spoločného Boha.