Pripravujeme

Pripravujeme

Milí priatelia, sympatizanti, priaznivci Indie,
pripravujeme pre Vás reportáže ľudí so svojimi zážitkami z ciet po Indii.
Už čoskoro. Názov projektu je MY INDIA / MOJA INDIA

Ganéško ide na párty

Ganéško ide na párty

O.Z. Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva

s finančnou podporou Indického Veľvyslanectva v Bratislave

Vás srdečne pozývame na vyhodnotenie celoslovenskej súťaže

„Ganéško ide na párty“ 

Youth Exchange "Live to the Fullest" | 2016

"Live to the Fullest" - youth exchange about healthy lifestyle in Lithuania. 

India plná farieb

Korene nášho združenia siahajú ešte do totalitného režimu, kedy sme organizovali prvé festivaly India plná farieb (od roku1985 dodnes), kde sme sa dotkli tém ako sú nenásilie, sloboda. Prvé sa konali v Piešťanoch. Neskôr aj v ďalších mestách (ako napr. Trenčín, Prešov...).

Vo fotogalérii si môžete pozrieť zopár fotografií z histórie. Festival naďalej pokračuje. Najbližší termín bude 6. mája 2016, opäť na domácej pôde, v Piešťanoch.

Odkaz Pápeža Františka

The Pope Video – Inter-religious Dialogue - January 2016

 

Projekt Krása ukrytá v rozprávkach

Projekt Krása ukrytá v rozprávkach
V projekte Krása ukrytá v rozprávkach ide o zachytenie zmysluplného a hodnotného využitia voľného času detí a žiakov.

Projekt Priateľstvo

Projekt Priateľstvo

Pomáhaj a nebojuj! je výzvou pre mladých ľudí v 3. miléniu dialógu. Namiesto neadekvátnej biologickej reakcie „útok-únik“, stresovou odpoveďou v situácii, v ktorej nám nehrozí nebezpečenstvo, len čelíme kritike, alebo neadekvátnej reakcii na našu kritiku, je cieľom projektu rozvíjať myslenie a osvojiť si nové psychohygienické návyky, ako zvládať emočný stres. Keďže je publikácia písaná pre pedagogicko-výchovných pracovníkov, sociálnych pracovníkov, pre všetkých, ktorí sa chcú lepšie spoznať, bolo potrebné skĺbiť vysvetlenie odbornejších výrazov s bežne používanými pojmami.
 

Projekt Súrodenectvo

Projekt Súrodenectvo
Súčasný stav starostlivosti o oslabené deti a mládež na Slovensku  zďaleka nemôžeme pokladať za uspokojivý. V tejto štúdii poukazujeme na možné zlepšenie tejto situácie  prevzatím know-how  z našej partnerskej organizácie The Islandic Sibshops, ktoré v jadre nestojí veľa peňazí, nepotrebuje náročné materiálne zabezpečenie, ani náročnú prípravu trénerov na prácu s týmito deťmi, mládežou. Najmä v čase, kedy rastie nezamestnanosť, kedy v geografických oblastiach s nedostatkom príležitostí aj skromní a manuálne zruční ľudia, s dobrým srdcom sú nevyužití, kedy je tretina absolventov VŠ, SŠ na podpore v nezamestnanosti, so zacvaknutými krídlami, s nemožnosťou založiť si rodinu, získať pôžičky na byt, jeho zariadenie, spoločensky, profesionálne,  osobnostne i eticky  upadajúc.

Športujeme bez predsudkov

Mesto Myjava, Komunitné centrum Khamoro, Osveta myjavských Rómov,  Trokanova 232/2A, 907 01  Myjava

Komunitné centrum Khamoro v Myjave,

Komunitné centrum Drahuškovo v Krajnom a 

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva v Piešťanoch

vás pozývajú na podujatie

Naša filmová tvorba

Naša filmová tvorba

Milí priatelia, tu sa môžete preklikať k našim filmom. Niektoré filmy boli tvorené priamo mládežníkmi, preto prosím ospravedlňte prípadné gramatické chyby. Dôležitý je obsah a snaha niečo vytvoriť, byť tvorivý. Pomáhať a nebojovať. Ďakujem za pochopenie, príjemný zážitok.