Dôstojný život pre každého

MIlí priatelia,

dávame Vám do pozornosti udalosť partnerskej organizácie: Slovenská sieť proti chudobe.

Európska sieť minimálneho príjmu (EMIN) je neformálne združenie organizácií a jednotlivcov, ktorí sa usilujú o odstránenie chudoby,
zabezpečenie sociálnych istôt a dôstojný život pre všetkých.

EMIN BUS CESTA:
Cesta pre lepšiu Európu
Hlavným zámerom tohto putovania je
posilniť súcit a povedomie všetkých občanov v sociálnej oblasti.
EMIN BUS prechádza cez Slovensko od 12. júna do 16. júna 2018.
Hlavný program je v Bratislave, 15. júna 2018.


Medzináboženský dialóg spojený s koncertom vážnej hudby o chudobe, nerovnosti a spravodlivosti v dnešnom svete. 

Prečo nás problém chudoby a nerovnosti musí trápiť na dnešnom Slovensku, v dnešnej Európe? Ako konkrétne reagujú cirkvi, náboženské spoločnosti či mimovládne organizácie na výzvu chudoby a nerovnosti? Čo by veriaci a cirkvi mohli jednotlivo a spoločne urobiť, aby bol na Slovensku zaručený dôstojný život pre všetkých? Čo môže urobiť každý z nás hneď dnes? 

Hostia:
Peter Gombita, Oáza – nádej pre nový život 
Mohamad Safwan Hasna, Islamská nadácia na Slovensku
Venus Jahanpour, Bahájske spoločenstvo
láma Sangje, učiteľ tibetského buddhizmu
Moderuje: Mario Nicolini, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko

Program podujatia bude doprevádzať trio – husle, klavír, violoncello (Petr Maceček, Pavel Voráček a Jan Zvěřina).

Podujatie sa koná v spolupráci so Slovenskou sieťou proti chudobe v rámci celoeurópskeho turné Európskej siete proti chudobe. Európska sieť minimálneho príjmu (EMIN) je neformálne združenie organizácií a jednotlivcov, ktorí sa usilujú o odstránenie chudoby, zabezpečenie sociálnych istôt a dôstojný život pre všetkých. 

Vstup je voľný pre širokú verejnosť. Potešíme sa, ak pozvete aj svojich priateľov. Tešíme sa na Vás!

EMIN - je program na podporuzabezpečenia príjmu
znevýhodneným občanom, ktorí sa ocitli v núdzi zo zdravotnýchdôvodov, stratili zamestnanie, majú zníženú kvalitu života pre opateru rodinného príslušníka, pre osamelé matky, viacčlenné rodiny, alebo inak vylúčených.

EMIN BUS bude prechádzať cez Piešťany 14.6.2018

Viac na: www.sapn.info

 

 

 

Súbor Dátum zverejnenia Veľkosť
5_rocnik_vyhercovia 9.6.2019 107.1 kB
India článok 15.4.2019 3329.4 kB
5.ročník Indické bájky 6.3.2019 2532.8 kB
O čakrách 8.2.2019 409.7 kB
Gandhiji 28.9.2018 699.6 kB
Indicke_Bajky_Vyherne 16.9.2018 12709.1 kB
Krija joga 21.8.2018 2264.8 kB
dôstojný život 10.6.2018 407 kB
4.ročník Ind bájky 18.4.2018 2664.9 kB
Výročná správa 2017 13.4.2018 6551.2 kB
3.ročník Indické bájky 15.3.2017 1066.1 kB
Výročná správa 2016 10.3.2017 8427.8 kB
Ganéško ide na párty 22.3.2016 484.7 kB