Dôstojný život pre každého

MIlí priatelia,

dávame Vám do pozornosti udalosť partnerskej organizácie: Slovenská sieť proti chudobe.

Európska sieť minimálneho príjmu (EMIN) je neformálne združenie organizácií a jednotlivcov, ktorí sa usilujú o odstránenie chudoby,
zabezpečenie sociálnych istôt a dôstojný život pre všetkých.

EMIN BUS CESTA:
Cesta pre lepšiu Európu
Hlavným zámerom tohto putovania je
posilniť súcit a povedomie všetkých občanov v sociálnej oblasti.
EMIN BUS prechádza cez Slovensko od 12. júna do 16. júna 2018.
Hlavný program je v Bratislave, 15. júna 2018.


Medzináboženský dialóg spojený s koncertom vážnej hudby o chudobe, nerovnosti a spravodlivosti v dnešnom svete. 

Prečo nás problém chudoby a nerovnosti musí trápiť na dnešnom Slovensku, v dnešnej Európe? Ako konkrétne reagujú cirkvi, náboženské spoločnosti či mimovládne organizácie na výzvu chudoby a nerovnosti? Čo by veriaci a cirkvi mohli jednotlivo a spoločne urobiť, aby bol na Slovensku zaručený dôstojný život pre všetkých? Čo môže urobiť každý z nás hneď dnes? 

Hostia:
Peter Gombita, Oáza – nádej pre nový život 
Mohamad Safwan Hasna, Islamská nadácia na Slovensku
Venus Jahanpour, Bahájske spoločenstvo
láma Sangje, učiteľ tibetského buddhizmu
Moderuje: Mario Nicolini, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko

Program podujatia bude doprevádzať trio – husle, klavír, violoncello (Petr Maceček, Pavel Voráček a Jan Zvěřina).

Podujatie sa koná v spolupráci so Slovenskou sieťou proti chudobe v rámci celoeurópskeho turné Európskej siete proti chudobe. Európska sieť minimálneho príjmu (EMIN) je neformálne združenie organizácií a jednotlivcov, ktorí sa usilujú o odstránenie chudoby, zabezpečenie sociálnych istôt a dôstojný život pre všetkých. 

Vstup je voľný pre širokú verejnosť. Potešíme sa, ak pozvete aj svojich priateľov. Tešíme sa na Vás!

EMIN - je program na podporuzabezpečenia príjmu
znevýhodneným občanom, ktorí sa ocitli v núdzi zo zdravotnýchdôvodov, stratili zamestnanie, majú zníženú kvalitu života pre opateru rodinného príslušníka, pre osamelé matky, viacčlenné rodiny, alebo inak vylúčených.

EMIN BUS bude prechádzať cez Piešťany 14.6.2018

Viac na: www.sapn.info