KURZY JOGY

Jogové kurzy. V dnešnej dobe plnej stresu a sedavého životného štýlu Vám ponúkame možnosť zregenerovať vaše sily, zlepšiť pohyblivosť, a počas jogovej relaxácie načerpať stratenú energiu, zharmonizovať svoj vnútorný priestor. Kurzy sú vedené dlhoročnými cvičiteľmi. Radi Vám poradíme ako začať s cvičením, a v prípade záujmu si môžete zakúpiť CD s jogovými cvičeniami a hlbokou relaxáciu, aby ste v prípade potreby mohli cvičenie absolvovať i v ostatné dni mimo kurzu. Náš tel-kontakt: 0905602993, 0908481898
           

Trenčín, Pondelok, Centrum seniorov, Osvienčimská ul., o 16,30h
0911 413 842-treba vopred informovať
Trenčín, Utorok, Sokolovňa o 18.15 hod., 0948 707 002
Dubnica n/V, Štvrtok o 17.30 hod., ZŠ športová, Centrum II., (ZŠ P.Demitru),  0918 760 001
Piešťany, Pondelok o 16.30-17.30 a 18-19 h., MsKS A.Dubčeka 27 (Malá scéna I.Krasku)
Piešťany, Pondelok/Streda, Budova SIEMENS, Sládkovičova 10, o 17.00 hod a o 19.00 hod.,
0907 187 871
Piešťany, meditačné sedenia,  Nedeľa o 18.00 (ohláste sa vopred 0908 481 898 - Ivan)
Topoľčany, štvrtok o 18h., Základná umelecká škola Ladislava Mokrého,
Moyzesova 1737/22, 0908 481 898
Bratislava-Vrakuňa, Menhyr-relax, Estónska ul. 3/a, 0918 499 018
Holíč, Pondelok, CVČ Holíč, Kollárova 21, 19.00 hod., 0903 164 333
Ilava, Pondelok, CVČ, o 17.30hod., 0944 409 621
Bánovce n/B, Základná škola, ul. J.A.Komenského, sídlisko Dubnička. Pondelok a štvrtok od 17.30h. do 19.00h. tel. 0917 265 114
Trenčianske Teplice, Hotel Flóra, info: tel.: +421-32-6554555 ( recepcia ) joga
(*v čase prázdnin sa vopred informujte na tel.čísle)
Čo sa naučíte na joge?

JOGOVÉ CVIČENIE
 

  • Jedná sa o cvičenia zamerané na uvoľňovanie šije pri sedavom zamestnaní, spevňovanie ochabnutého svalstva pri jednostrannej záťaži, precvičenie a uvoľnenie krčnej, hrudnej, driekovej a krížovej chrbtice, naťahovanie skrátených šliach. Dochádza k prekrveniu kĺbov a k ich lepšej výžive.
  • Pravidelným cvičením týchto cvikov, budete mať chrbát silný a pohyblivý, odbúrate zlé návyky v držaní tela a pohyboch, predídete bolestiam chrbta a kĺbov, resp. tieto bolesti ustúpia.
  • Jogové cvičenia zaťažujú všetky svaly a harmonicky striedajú posilňovanie, uvoľňovanie a rozťahovanie. Zlepšuje sa tak prietok krvi v oblasti svalov a kĺbov celého tela. Doporučuje sa preto doplniť jednostrannú zaťaž pri práci v záhradke, na pracovisku, v domácnosti, vo vrcholovom športe, atď. týmito jogovými cvikmi. Štruktúra cvičení je zostavená pri bolestiach chrbta, kĺbov. Postupnosť cvičení je vytvorená podľa dobre premysleného a osvedčeného systému. Najprv budete cvičiť uvoľňovacie polohy a dýchacie cviky s pohybom aj bez pohybu. Uvoľnenie po cviku môže trvať rozlične dlho, podľa toho, nakoľko ste schopný sa uvoľniť. Jogové cvičenia sa cvičia v sede, čo spôsobuje posilnenie svalstva a stabilizuje trup, zlepšuje držanie tela. Zároveň týmto cvičením pripravíte telo pre špecializované cviky pri poruchách krčnej, hrudnej, driekovej a krížovej chrbtice, pri bolestiach krížov, zmierňujú sa menštruačné bolesti, pôsobia ako prevencia proti patologickému pokriveniu chrbtice. Cviky sa môžu cvičiť aj počas celého tehotenstva a uľahčujú pôrod. Sú súčasťou zostavy pri liečbe Bechterevovej choroby, Skleróze multiplex, guľatom chrbte, vybočenej chrbtici, plochom hrudníku, ovisnutých lopatkách, veľmi prehnutom drieku, pri ochabnutí brušného svalstva, pri blokádach stavcov, atď. Dajú sa cvičiť aj na vozíčku, priaznivo pôsobia na psychiku a organizmus u ľudí po úrazoch, aj u mentálne handicapovaných.

DYCHOVÉ CVIČENIA
 
  • Zamerané na osvojenie si hlbokého uvoľneného dýchania, ktoré zohráva kľúčovú úlohu v dnešnej uponáhľanej dobe plnej stresu. Dych je pre život nepostrádateľný. Život nádychom začína a posledným výdychom končí. Cez dychové rytmy sme od narodenia po smrť neustále spojení neviditeľnou pupočnou šnúrou, ktorú žiaden pôrodník nedokáže prestrihnúť s kozmickou matkou, s kozmickou energiou. Uvedomiť si túto väzbu s vesmírom je vyšší stupeň dýchania. Dychovým cvičením, vedomým dýchaním harmonizujeme všetky fyziologické regulácie v tele (akad. MUDr. Ctibor Dostálek – ústav fyziologických regulácií v Prahe). Preto dýchacie cvičenie patrí najdôležitejšej časti jogy a je potrebné naučiť sa plný jogový dych a uvedomiť si spätosť dychu a našej mysle. Veľa energie strácame ako plytkým dýchaním tak negatívnymi emóciami, starosťami a negatívnymi myšlienkami. Pránajámou –dychovým cvičením, dokážeme kontrolovať myseľ a odstraňovať deštruktívne, choré myšlienky, nálady, afekty. Plného jogového cvičenia môžeme dosiahnuť, až keď ho spojíme so správnym dýchaním.

JOGOVÝ SPÁNOK – HLBOKÁ RELAXÁCIA
 
  • Joganidra, jogový spánok je hlboká relaxácia, zameraná na uvoľnenie telesného a duševného napätia. Pokým si osvojíte schopnosť celkom sa uvoľniť, je potrebný systematický nácvik zameraný na rozvoj schopnosti koncentrovať sa na určité pokyny navodzujúce stav pokoja a pohody. Relaxácia má zotavujúci účinok na celý organizmus, nielen na myseľ. Hlboká relaxácia sa používa v prevencii a liečbe civilizačných ochorení vyvolaných nepokojom a stresom.

Pravidelným cvičením sa stávate odolným voči duševnej a telesnej záťaži a učíte sa tak žiť radostne a pokojne. Dochádza k harmonizácii fyziologických regulácií, k rýchlemu zotaveniu. Podľa jogínov je zdravá myseľ pokojná, radostná, bez rušivých myšlienok. Ak sa trápite, ste stále v zhone, strácate silu, elán popasovať sa s problémami, strácate životný optimizmus a postupne rozvíjate negatívne myslenie a očakávanie. Preto neváhajte a naučte sa relaxovať! Pravidelné osvojenie si zdravého životného štýlu nie je už vecou osvety. Ľudia majú dostatok informácií o rizikových faktoroch, t.j. fajčenie, alkohol, nedostatok pohybu, mäsitá nezdravá strava, strachy a rušivé emócie..., ale chýba im praktická zážitková terapia, byť niekým naštartovaní, osobou, ktorá si osvojila zdravý životný štýl a má know – how.