Projekt Krása ukrytá v rozprávkach

Projekt Krása ukrytá v rozprávkach
V projekte Krása ukrytá v rozprávkach ide o zachytenie zmysluplného a hodnotného využitia voľného času detí a žiakov.

Cieľom projektu je uvedomiť si krásu prírody, citlivo vnímať jej „obyvateľov“. Spoločne si prečítať poviedky o prírode, zvieratkách a stvárniť obsah vybranej poviedky. Rozšíriť si poznatky o kultúre inej krajiny INDIE a jej obyvateľoch, dejinách a kultúre, ako i o jej mieste v súčasnom svete.

Viac na www.indianfables.weebly.com

Knižku možno zakúpiť:

http://vydavatel.sk/kniha/indicke-bajky-0

 

Súvisiace články:
Projekt Priateľstvo (25.01.2016)
Projekt Súrodenectvo (25.01.2016)