Reportáž z Medzinárodného dňa jogy

Spoločnosť Slovensko – Indického priateľstva,  Spoločnosť Joga v dennom živote, Om Healing a Jogová spoločnosť

21.6.2015, Piešťany, Amfiteáter

od  8 do 14h.

Nestorka jogy na Slovensku PhDr. A. Galovičová, ktorá r. 1985 v Piešťanoch rozbehla prvý kurz jogy  – v kúpeľoch, úvodom vyjadrila veľkú radosť, že vznikol Svetový deň jogy, že sa toho dožila. „Je to nielen o prevencii zdravia, ale o sebapoznávaní. Aj o tom, aby bol svet lepší.  Veď vďaka starým indickým rišiom vieme, že naša myseľ –sťaby opica, ktorá dokáže zničiť za krátky čas úrodu a dlhoročnú prácu záhradníka, sa dá ovládať. Vieme  aj to - ako.“

Po krátkej  meditácii cvičiteľ Ivan pozdravil s účastníkmi  slnko- svetlo poznania zostavou Súrja Namaskár. Po jogovom cvičení nasledovala prednáška o joge, čo znamená Patandžaliho definícia „yoga citta vrittis nirodha“.

Nasledovala pránajáma – dychové cvičenie s koncentráciou, meditácia, Om Healing – stará Himalájska technika pri ktorej sa spieva Óm.  

Vydarený deň sa ukončil oddychom pri premietaní dokumentárneho filmu o kolíske jogy – Indii, o medzinárodnom jogovom centre – Rishikesh, a s účastníkmi púte za sebapoznaním zo Slovenska sme sa dostali až ku prameňu Gangy. Medzinárodného dňa jogy v Piešťanoch sa  zúčastnilo vyše 100 cvičencov, sympatizantov, i niekoľko rodín s deťmi. František z Trenčína nadviazal spoluprácu s organizátormi ako „karmajogín“ (dobrovoľník) a prisľúbil, že na budúci rok zorganizujú deň jogy aj v Trenčíne. Prof.Sabine z Wien Universität pospomínala staré časy, kedy ako študentka cvičila jogu a rozhodla sa znovu začať cvičiť. Celá skupina sa spontánne držala pokope čím sa vytvorila vzájomná súdržnosť – jednota. Na záver podujatia sme mali spoločný vegetariánsky obed v Ganesha Clube.