Slovindia

Vitajte na webstránke O.Z. Spoločnosť Slovensko - indického priateľstva

O nás

Sme občianske združenie, ktoré pozoruje a hľadá riešenia pálčivých problémov dneška z dvoch uhlov pohľadu. Z východného, spojeného s Indickým subkontinentom a silným zreteľom na spirituálnu dimenziu človeka, spoločnosti a svetu vôbec. A západného, racionálneho s redukcionistickým prístupom k psychickým javom, spoločnosti a svetu vôbec.Je náročné nájsť styčné plochy oboch pohľadov a premostiť oba regióny. Presadzujeme v praxi starý etický princíp „ahimsa“ – nenásilie, neubližovanie živým tvorom. Bez ohľadu na čas, únavu, finančné ocenenie, či nedocenenie, nehľadiac na politické a náboženské presvedčenie sa venujeme tým, ktorí to najviac potrebujú – deťom, mládeži, ženám, matkám, zdravotne postihnutým, sociálne slabým, znevýhodneným, azylantom, prisťahovalcom.

Z histórie

Nadväzujeme na čs. a európske tradície sprístupňovania múdrosti indických mysliteľov našim občanom, a takto premosťujeme západné a východné myslenie. Výchova k holizmu, k zmene myslenia a návykov, k nadhľadu je zlatou niťou spájajúcou všetky naše aktivity.

Naše občianske združenie, ktorého materská organizácia Spoločnosť Slovensko-indická joga védanta bola založená v decembri 1989 v Piešťanoch a zaregistrovaná na MV SR v marci 1990 (pod číslom NVVS/2 – 184/1990) a 13.5.1997 transformovaná na Občianske združenie Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva. Po rozpade Československa nadväzujeme na tradíciu Indického združenia pri Orientálnom ústave založeného r. 1934 v Prahe prof. V. Lesným, ktorý bol osobným priateľom politikov ako Mahátma Gándhi, J.Nehru či Rabindranátha Thákura, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru. Prof. V. Lesný premostil východné myslenie so západným najmä svojím prekladom Bhagavadgíty – biblie jogínov a má veľkú zásluhu na rozvoji československo-indického priateľstva. Pomohol mnohým odborníkom vycestovať na Východ, čerpať poznanie z tejto dodnes živej starovekej studnice múdrosti. Aj vďaka úsiliu našich členov sa stalo jogové cvičenie súčasťou rehabilitácie a kúpeľníctva.

O.Z.Spoločnosť Slovensko - indického priateľstva je stálym partnerom Indického veľvyslanectva na Slovensku.

„Žiť znamená rásť, a rast prichádza prijatím všetkých životných foriem za svojho učiteľa.“

Model harmonického spolužitia s vesmírom podľa medicíny Indiánov.

Kontakt: Oznamuje Vám ohlasovanú zmenu sídla na Liptov. Nájdete nás v Jakubovanoch 211, 032 04 L.Ondrej

MV SR zaregistrovalo našu zmenu sídla 31.8.2020.

Občianske združenie
Spoločnosť Slovensko - indického priateľstva

IČO: 31118194

Jakubovany 211
032 04 Liptovský Ondrej
Slovakia

Mobil.: +421 905 602 993, +421 908 481 898
email.: slovindia@hotmail.com, office@slovindia.sk, slovindia@slovindia.sk