Parlament svetových náboženstiev – Slovensko

Naše poslanie

Parlament svetových náboženstiev – Slovensko je dobrovoľným združením občanov a právnických osôb, vytvoreným s cieľom kultivovať harmóniu medzi náboženskými a duchovnými spoločenstvami sveta, podporovať ich medzinárodnú angažovanosť a spoluprácu s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami s cieľom dosiahnuť spravodlivý, mierový a trvalo udržateľný svet.