Meditácia s Ankou Galovičovou

Meditácia s Ankou Galovičovou

Vždy v nedeľu o 18h (do 19h) meditácia s Ankou Galovičovou.

Winterova 3, Piešťany, 2.posch.

Prosím ohláste sa vopred ! (stačí sms na 0908 481 898)