„SVOJ BATOH“ SI NESIE KAŽDÝ SÁM...

„SVOJ BATOH“ SI NESIE KAŽDÝ SÁM...

21.5.2016  o 16 h. (sobota)

Beseda s Ankou Galovičovou

„SVOJ BATOH“ SI NESIE KAŽDÝ SÁM…

Pokračovanie rozhovorou s Ankou Galovičovou v čajovni Medulienka, ul.: A.Dubčeka 27, Piešťany

Rozprávať sa budeme aj o tom ako meditovať. Objasníme si aj samotný pojem meditácia.