Výročná správa 2015

O nás

Sme občianske združenie, ktoré pozoruje a hľadá riešenia pálčivých problémov dneška z dvoch uhlov pohľadu. Z východného, spojeného s Indickým subkontinentom a silným zreteľom na spirituálnu dimenziu človeka, spoločnosti a sveta vôbec. Preto GR Slovakoterma v spolupráci s našimi zakladajúcimi  členmi ešte za totalitného režimu zaviedli jogu do kúpeľníctva  ako inováciu rehabilitácie r. 1986 – 88  A v septembri 1989  založili Čs. úniu vegetariánov pri Mestskom kultúrnom stredisku v Piešťanoch, za prítomnosti popredných čs.  odborníkov na výživu a jej vplyv na zdravie.


  A západného, racionálneho pohľadu s redukcionistickým prístupom k psychickým javom, spoločnosti a sveta vôbec.Je náročné nájsť styčné plochy oboch pohľadov a premostiť oba regióny. Presadzujeme v praxi starý etický princíp  nenásilie, neubližovanie živým tvorom ( v sankrte ahimsa). Súvisí to s uvedomením zákona odplaty, že nenásilie prináša národu dobré plody – prežije, čo sa vzťahuje aj na Slovensko. Podobne ako u nás, aj v Indii vítajú cudzích ľudí v dome  chlebom a soľou. A dodávajú, ak  hosť prijme soľ, nebude nepriateľom.

 Je veľa spoločného, čo majú obe krajiny napriek veľkej vzdialenosti. Aj preto vznikla na Slovensku Verejnosť proti násiliu, a v Piešťanoch ju  založili a prvé mesiace viedli naši členovia spolu s kultúrnymi pracovníkmi MsKS a ďalšími.

  Aj prírodná liečba nás spája,  naturopatia, liečba bahnom, kúpeľom v liečivej minerálnej vode, masážou, rehabilitačným cvičením, atď.  Kúpele Piešťany navštívili indickí maharadžovia pred pár desiatkami rokov a nadviazali spoluprácu, o čom dokladujú publikované materiály Balneologického múzea.

 Bez ohľadu na čas, únavu, finančné ocenenie, či nedocenenie, nehľadiac na politické a náboženské presvedčenie sa venujeme tým, ktorí to najviac potrebujú – deťom, mládeži, ženám, matkám, zdravotne postihnutým, sociálne slabým, znevýhodneným, azylantom, prisťahovalcom. Aj preto sme od r. 2011 aktívnymi členmi Slovenskej sieti proti chudobe a zakladateľka našej spoločnosti Anna Galovičová je aj exekutívnou koordinátorkou  European Anti-Poverty Network a predsedníčkou Slovenskej sieti proti chudobe,

Z histórie

Naše občianske združenie, ktorého materská organizácia Spoločnosť Slovensko-indická joga védanta bola založená v decembri 1989 a zaregistrovaná na MV SR v marci 1990 a 13.5.1997 transformovaná na Občianske združenie Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva je najstaršou neziskovou spoločnosťou na Slovensku.

 Po rozpade Československa nadväzujeme na tradíciu Indického združenia pri Orientálnom ústave založeného r. 1934 v Prahe prof. V. Lesným, ktorý bol osobným priateľom politikov ako Mahátma Gándhi, J.Nehru či Rabindranátha Thákura, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru. Prof. V. Lesný premostil východné myslenie so západným najmä svojím prekladom Bhagavadgíty – biblie jogínov a má veľkú zásluhu na rozvoji československo-indického priateľstva. Pomohol mnohým odborníkom vycestovať na Východ, čerpať poznanie z tejto dodnes živej starovekej studnice múdrosti. Aj vďaka úsiliu našich členov sa stalo jogové cvičenie súčasťou rehabilitácie a kúpeľníctva.

O.Z.Spoločnosť Slovensko - indického priateľstva je stálym partnerom Indického veľvyslanectva na Slovensku.

„Žiť znamená rásť, a rast prichádza prijatím všetkých životných foriem za svojho učiteľa.“ Model harmonického spolužitia s vesmírom podľa medicíny Indiánov.

Pravidelné kurzy  Etikoterapie s Mgr. Červenákom

Kurzy Jogovej terapie s PhDr. A Galovičovou

BACHOVA KVETOVÁ TERAPIA A HOMEOPATIA 16. apríla 2015

Cesta k zdraviu a harmónii 

17. mája 2015 Cestovateľský festival:

Nepál a svet

     

Úvodné slovo podujatia Nepál a svet patrilo honorárnemu konzulovi Pasang Dawa Sherpovi. „V úvode spomenul, že si veľmi cení a bude si to nadosmrti pamätať, že sa tu také niečo organizuje. Bol tiež rád, že jeho krajina, ktorá je malá, no je na streche sveta, sa môže takýmto spôsobom prezentovať,“ priblížila Anna Galovičová, zakladateľka občianskeho združenia Spoločnosť Slovensko - indického priateľstva. Napriek tomu, že P. Sherpa slovenskú krajinu pozná, spolu s manželkou Piešťany navštívil prvýkrát. „Boli veľmi nadšení, pretože pricestovali deň pred podujatím a hneď sme ich vzali do kúpeľov a centra mesta. Fotili a tešilo ich, že je tu toľko kvetov,“ povedala zakladateľka. Z vlastnej skúsenosti vie potvrdiť láskavosť nepálskeho národa.

Prednáška Dr.Prashant Kakoday,  8 – 10.mája 2015

Narodený v Indii. Pôsobiaci 30 rokov v Cambridge ako lekár. V súčasnosti je riaditeľom „Center for Integral Health“ v Cambridge, UK. Jeden z jeho hlavných záujmov je vzťah medzi psychikou, emóciami, správaním a zdravím. Jeho koncept komplexného zdravia bol prezentovaný aj v Svetovej zdravotníckej organizácii – WHO. Prednáša na mnohých svetových univerzitách a lekárskych školách.

Krása ukrytá v rozprávkach

Spoločnosť slovensko-indického priateľstva, Vydavateľstvo Matice slovenskej a Indické veľvyslanectvo v Bratislave

S potešením Vám oznamuje, že vyšla knižka Indické bájky s kresbami detí zapojených do celoslovenskej súťaže Krása ukrytá v rozprávkach. Všetky kresby boli krásne no nedalo sa ich všetky uverejniť aj z toho dôvodu, že ich prišlo cez 1200 kusov. A tak sme vybrali iba víťazné kresby.

Kniha Indické bájky: Nevšedné knižné dielo je pestrofarebným mostom medzi zdanlivo vzdialenými národmi, spojením tradičných indických bájok a ich vizuálneho stvárnenia rukami slovenských detí.

Bájky sú plné múdrosti a ponaučenia. Dozvedáme sa, ako nešťastne je možné dopadnúť kvôli svojej domýšľavosti, ako dôležité je zamerať svoju energiu na to, čo je v živote podstatné a nestrácať čas malichernosťami, ako aj s dobrými úmyslami môžeme niekedy skôr uškodiť ako pomôcť a mnoho iných právd, ktoré ľudia poznali už pred stáročiami, no stále sú rovnako aktuálne. Vybrané bájky dopĺňajú ilustrácie detí, ktoré boli ocenené v celoslovenskej súťaži Krása ukrytá v rozprávkach.

 

Mesto Piešťany bolo ako druhé mesto po Bratislave s najväčšou účasťou
 

    

Športujeme bez predsudkov

Mesto Myjava, Komunitné centrum Khamoro, Osveta myjavských Rómov,  Trokanova 232/2A, 907 01  Myjava

Komunitné centrum Khamoro v Myjave,

Komunitné centrum Drahuškovo v Krajnom a 

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva Piešťany

13. 6. 2015 

Program: pre všetky vekové kategórie

10.00 hod – Futbalový turnaj a kickbox

11.00 hod - Premietanie filmu o Indii (KC Khamoro)

Mladí Slováci boli v Bruseli

Mladí Slováci boli v Bruseli bojovať proti chudobe Národná koordinátorka pre Európsku sieť boja proti chudobe (EAPN) na Slovensku – Anna Galovičová z Piešťan sa spoločne so slovenskou delegáciou zúčastnila 13. Stretnutia ľudí so skúsenosťou chudoby, ktoré sa konalo v predposledný septembrový víkend v Bruseli. Návrhy slovenských účastníkov boli zahrnuté do tvorby nových programov pre mladých ľudí. http://www.pnky.sk/vase-pnky/mladi-slovaci-boli-v-bruseli-bojovat-proti-chudobe/

22 – 24. septembra 2014 sa v Bruseli stretli v Charlemagne Building EK zástupcovia ľudí zažívajúcich chudobu zo všetkých členských štátov EÚ a EHP. Cieľom tohto stretnutia bolo vypočuť si aj hlas ľudí, ktorých sa týka stratégia redukcie chudoby a následné opatrenia v Európe. Toto stretnutie organizovala European Anti-Poverty Networks (EAPN), ktorá má pobočky v každom členskom štáte, aj na Slovensku. Tentokrát bolo hlavnou témou ako zabezpečiť financovanie boja proti chudobe. Súčasťou programu boli tematické workshopy zamerané na minimálny príjem pre dôstojný život, bezdomovectvo a bezmocnosť, mládež a chudoba, exklúzia prisťahovalcov, bohatstvo a nerovnosť. Závery a doporučenia boli odkomunikované v panelovej diskusii, ktorej sa zúčastnili Michel Servoz z EK – gen. riaditeľ pre Zamestnanie, sociálne veci a inklúziu, Heather Roy – prezident sociálnej platformy, Zoltán Kazatsay z EK, Karima Delli, Thomas Dominique – prezident výboru EU pre sociálnu ochranu a Sali Guntin z EAPN.

3. októbra Deň zdravia

Občianske združenie Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva – I. Malek – joga, koreniny a zdravá výživa indickej kuchyne, ochutnávka jedál

Sviatok Diwali, sviatok svetla

Spojitosť „Pamiatky zosnulých so sviatkom Diwali

Swami Gajanand, z Nemecka

11. Novembra   2015,  o 17h., Winterova 3, Piešťany

    

 

Cesta do Indie za sebapoznaním 15. December 2015 – 15.január 2016         

Lonavla – sídlo výskumu jogy a psycho-somatiky založené v r.1924 Dr. Kuvalayanandom