Nevieme, že nič nevieme.

Celý svet je javisko

V dňoch  4. – 7. júna 2016 navštívil Piešťany Dr. Prashant Kakoday,  praktický chirurg a v súčasnosti riaditeľ Centra pre integrálne zdravie v Cambridge vo Veľkej Británii a, ktorý sa zaujíma  predovšetkým o tému vedomia, mysle a meditáciu. Počas posledných vyše 10 rokov kombinuje vo svojej praxi ako ortodoxnú tak holistickú metódu liečby, navštívil vyše 70 štátov sveta, univerzity, zdravotnícke  zariadenia  a rôzne organizácie včítane Spojených národov v Ženeve.  V roku  1994 prezentoval Svetovej zdravotníckej organizácie WHO svoj pohľad na zdravie, nazývaný  The Concept of Total Health. Cíti, že súčasný prístup k zdraviu je neúplný, lebo ignoruje význam a zmysel onemocnenia samotného.


O téme vzťahu medzi psychikou, emóciami, správaním a zdravím prednášal v Centre Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva na Winterovej ul. 3, počas  víkendového seminára,  aj v liečebnom dome Esplanade pre anglicky hovoriacich pacientov. Prekvapil schopnosťou aj najťažšie a najzložitejšie procesy v mozgu, body-mind vzťahu tela a duše vysvetliť zrozumiteľne, jasne.

Dnes už každý študent medicíny, psychológie a vzdelaný človek vie, že prežiť na Zemi, kde ráno vidíme vychádzať slnko na východe a zapadať na druhej strane a pritom sa planéta Zem točí okolo slnka,  vôbec nebola, nie je a nebude  ľahká vec. Veď sme podobne ako iné cítiace bytosti  konfrontovaní nastraženou pascou. „Nevieme, že nič nevieme“- zdôrazňuje  Dr. Prashant

Spirituálna inteligencia  ( SI)

Dnes už vieme, že nestačí mať iba vysoké IQ, formálne vzdelanie, aby sme uspeli na javisku sveta  a prežili. Bez emočnej inteligencie a ovládaní toxických emócií, rušivých napr. depresívnych myšlienok to nejde.  Aj keď je veľmi ľahké zatvoriť oči pred vnútornými démonmi a projekovať ich na niekoho iného v okolí a démonizovať čosi zástupné.  A najbližšie okolie rýchlo zvykne  prehltnúť  háčik ako hlúpa rybka na rozdiel od tých iných so spirituálnou inteligenciou.

A tak sa zamotávame stále viac do klamstiev,  debát o vonkajších nepriateľoch, poloprávd, sugescií a autosugescií, sebaklamov. Vzniká  na mieru ušitá dráma a ocitáme sa na javisku, každý v svojej role. A tak je to ozaj len otázka času, kedy sa identifikujeme so svojou rolou a už nie sme X.Y. ale agent 007, či kráľovná  Sissi, alebo podvedená mladá žena, odvlečená z domova a nútená k prostitúcií, na hranici biedy, čeliaca skorumpovaným policajtom a zločincom, ktorí sú o krok ďalej… A tak namiesto úspešnej umelkyne - mladej absolventky vysokej školy v Litve, je tu ruina, zneužívaná a týraná  striptérka v nočnom bare, neustále mysliaca ako utiecť z tejto nočnej mory spolu s ďalšími, ktorí prehltli háčik. A celá Zem sa hemží mnoho ďalšími sklamanými, nespokojnými, trpiacimi a živoriacimi ľuďmi, prežívajúcich „drámu“. I tými, ktorí si myslia, že už sú „za vodou“ a pritom bojujú o prestížne postavenia,  o nové zákazky  „zubami-nechtami“,  o nové lásky, ktoré im vedia zabrnkať     na city. Nevediac, ako usilovne poskakujú a slúžia vnútornému démonovi, ktorý ich má plne v hrsti.

Je to o skúške našej inteligencie. Do akej miery sme schopní  byť „hosťom“ tu a v každom momente, na mieste, kde nám trvalo nič nepatrí, iba dočasne si užívame pohodlie, a je len otázka času, kedy odídeme z tejto zeme. U niekoho sú to zlomky času, dni, týždne, maximum  100 rokov.  Tí z nás s vysokou spirituálnou inteligenciou, sa dokážu prestať identifikovať s rolou a zrealizovať kvantov skok, byť sám sebou, pánom mysle, nie jej otrokom. Objavujú  inú sféru bytia, pravú identitu – dušu. A v druhej fáze sa stávajú študentmi, ktorí nastúpili vnútornú cestu sebapoznania. Ktorí  denne praktizujú aj mentálny výcvik mysle. Ale pozor, ako sa dozvedáme, a vieme aj z ľudovej múdrosti, pýcha predchádza pád. I medzi duchovnými  ľuďmi  je veľmi ťažké nedať sa chytiť na háčik a zostať „najmenším bratom“.  Naviac, všetky náboženstvá rozpoznali silu démona, diabla tu „dolu“. A nedá sa opustiť javisko v ľudskom zrodení. Iba zmeniť postoj, byť hercom, nie rolou. Aj to je ťažké a málokto to dokáže. Preto sa zabíjame aj my ľudia, vedieme svetové vojny, stále viac peňazí dávame na zbrane, na armádu. A potom na nápravu dôsledkov  týchto vojen. Chce to však začať u seba. Nepomôžu iba vonkajšie zmeny a reformy.

Nechýbala živá diskusia s Dr. Prashantom, kdekoľvek sa ocitol, aj čakajúc v Irme pred bahniskom. „Sme skupina kolegov a zisťujeme, že v našom kruhu akoby stále koluje choroba, len čo jeden z nás vyzdravie, ochorie druhý, atď. Súvisí to s mysľou ? Ako?“ „Aj človek, ktorý má iba zápal priedušiek, v strese sa mu zhorší stav.  A naopak. Doporučujem zmeniť postoj – to sa dokážeme naučiť. Aspoň na minútu stíchnuť, vybehnúť z role, zastaviť sa. „ – odpovedal Dr. Prashant.  

„Procedúry v kúpeľoch Piešťany sú efektívne, účinkujú ako hlboká relaxácia.  A je tu u Vás v Piešťanoch viac slnečných teplých dní ako u nás v Cambridge. Teším sa na spoluprácu s Vami . A vydržte pravidelne po minúte meditovať aspoň mesiac, najlepšie v malom kruhu. A spojíme sa skypom.“ – týmito slovami sa s nami rozlúčil Dr. Prashant

Už počas víkendového seminára sme si zvykli po takmer každej hodine na  „minútu ticha“. Bolo to efektívne. Čas, aby sme sa nadýchli a usmiali sa jeden na druhého.

Viac o psycho-somatike je možnosť dozvedieť sa dňa 14.6.2016 o 19h  pri premietaní životopisného filmu indického svätca  Adiho Šankaračarja spojeného s besedou s Ankou Galovičovou v čajovni Medulienka (A.Dubčeka 27, Piešťany). Tešíme sa na Vás.

Anna Galovičová