Ganéško - vyhodnotenie

Ganéško ide na párty

Spoločnosť Slovensko indického priateľstva v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany pod záštitou Indického veľvyslanca Param Jit Manna uskutočnila  slávnostné vyhodnotenie detskej kresby na indický príbeh Ganéško ide na párty.

27. Júna 2016 sa zišli ocenené deti z celého Slovenska v Piešťanskom informačnom centre, kde mali možnosť prezrieť si výstavu z ich kresieb,  prežiť pekné chvíle v kruhu tvorivých detí aj z Umeleckej školy v Piešťanoch, ktorá pripravila kultúrny program.


Ako uviedla predsedníčka Spoločnosti Slovensko- indického priateľstva Anna Galovičová celý tento projekt, ide o 2. ročník, deti maľovali na podnet indických rozprávok. Ganéško je špeciálna postava indickej mytológie, ide o bytosť s hlavou sloníka. V príbehu sa deti dozvedeli, že aj keď bohatý kráľ Kubéra mal veľké materiálne bohatstvo, nepodarilo sa mu nakŕmiť Ganéška. Nakoniec nešťastný utekal za Šivom, otcom Ganéška, a ten mu poslal za hrsť ryže. Tá ho nasýtila, lebo bola v nej láska otca. Ako nás informoval Ivan Malek „do projektu sa zapojilo 550 detí. Aj tento krát bolo ťažké vybrať tie najkrajšie kresby.“

Keďže India je kolískou jogového cvičenia, nechýbalo ani vystúpenie Martinka, ktorý zacvičil niektoré cviky, napr. pozíciu strom, stoj na jednej nohe s výdržou. Tieto cviky pomáhajú rozvíjať koncentračné schopnosti.

Pán veľvyslanec Param Jit Mann osobne odovzdal diplomy a vecné ceny, sponzorované Indickým veľvyslancom  pre 28 detí v dvoch vekových  kategóriách . Radostnú náladu posilnili aj neformálne rozhovory, indické sladkosti, a spoločné fotenie pána veľvyslanca v kruhu detí a ich učiteliek, rodičov.

Ďakujeme všetkým zapojeným školám , deťom, ktoré nám poslali svoje výtvory,  organizátorom, dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam a Indickému veľvyslanectvu za pekné chvíle pri realizácii tohto projektu. Mnohé deti prezradili, že nevedeli, kde sú Piešťany. Aj tak sa do sŕdc detí vložila pekná spomienka na Piešťany. 

 

Tento projekt finančne podporilo Indické veľvyslanectvo v Bratislave.

Spoluorganizátorom bola mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské infromačné centrum. Kultúrny program ZUŠ Piešťany. Srdečne ďakujeme.

        

Článok z vyhodnotenia nájdete tu - pnky.sk  ​