CEIF 2016

Srdečne Vás pozývame na Stredoeurópske medzináboženské fórum (CIEF), ktoré sa uskutoční 25. júla 2016 v Nitre.

CIEF 2016 bude príspevkom Slovenska do posilňovania dialógu medzi náboženstvami, spoločného hľadania riešení rastúceho medzietnického, medzikultúrneho a medzináboženského napätia, konfliktov vyvolávajúcich nacionalizmus, extrémizmus, xenofóbiu, odpor a strach obyvateľstva, ako aj zložitých hospodárskych, sociálnych a spoločenských problémov vo svete, v súčasnosti najmä v EÚ pod vplyvom nekontrolovaného príchodu veľkého počtu migrantov.

Viac informácii (+registrácia) o tomto podujatí nájdete na tomto odkaze.

Na toto podujatie je potrebné sa registrovať.