Cesta k vlastným prameňom

Občianske združenie JESKO Liptovský Mikuláš a Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva - Slovindia  v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom  v SR Vás srdečne pozývajú na koncert  „ Hra na sitár.“

 


Ponúkame Vám unikátny projekt na rozhraní koncertu, meditácie a muzikoterapie. Jeho názov je „Cesta k vlastným prameňom a poslucháčom prináša hlboký vnútorný zážitok. Základom projektu je indický nástroj sitár, ktorý je nositeľom zvláštneho zvuku i harmónie. Vďaka prirodzenému ladeniu a veľkému množstvu mikrotónov zasahuje jeho hudba priamo do našej duše.

Sitár sa predstaví samostatne i vo fúzii s nástrojmi iných svetadielov a kultúr, napríklad fujarou, tibetskými misami, kalimbou alebo šamanskými bubnami. Všetky tieto nástroje spája zvuk plný alikvótnych  kmitočtov  a ich schopnosť doviesť poslucháčov rýchlo do stavu meditácie. Preto bývajú tieto nástroje hojne využívané v muzikoterapii. Poslucháči  budú mať možnosť aktívne sa zúčastniť koncertu. Každé vystúpenie sa tak stáva iným, jedinečným a neopakovateľným. Prináša hlboký vnútorný zážitok s dlhodobým terapeutickým účinkom. 

It is our pleasure to present a unique project that combines concert, meditation and music therapy. The project’s name is “Journey to Our Inner Landscape” and it brings the audience deep inner experiences. The Indian instrument ‘sitar’, which is the key component of the project, is able to create very special sounds and harmony. Due to the natural tuning and a large number of microtones, sitar’s music directly touches our soul.

Sitar will perform both on its own and in fusions with instruments from other continents and cultures, such as the shepherd’s pipe (‘fujara’), Tibetan singing bowls, kalimba or frame drums. What is common for all these instruments is the sound full of overtones and their ability to bring those listening to them easily into the state of meditation. It is for these reasons that the instruments are widely used in music therapy. Members of the audience will also have a chance to participate in the performance. This makes each concert different and absolutely unique, brining deep inner experiences with long lasting therapeutic effects.