Jeho Svätosť 14. dalailáma na Slovensku

Jeho Svätosť 14. dalailáma na Slovensku

Milí priatelia,

je nám cťou infornovať Vás o príchode Jeho Svätosti 14.dalailámu na Slovensku.


Dátum/Date: 16.10.2016 o 13.00 h
Miesto konania/Place of event: AEGON aréna, Príkopova 6, Bratislava

XIV. Dalajláma v Bratislave
Nádej a šťastie v neistých časoch - verejná prednáška 

Popis/Description:

Návšteva Dalajlámu v Bratislave v októbri 2016 – Nádej a šťastie v neistých časoch 
V dňoch 15. až 17. októbra 2016 do Bratislavy opäť zavíta tibetský duchovný vodca 14. Dalajláma Jeho Svätosť Tenzin Gyatso. V bratislavskom AEGON aréne bude mať verejnú prednášku. Návšteva Slovenska je súčasťou jeho cesty mestami Európy.

Historicky prvá návšteva tibetského duchovného vodcu, jedného z najvýznamnejších súčasných osobností sveta, 14. dalajlámu na Slovensku sa prvýkrát uskutočnila v októbri roku 2000. Na návštevu Dalajlámu vtedy pozvalo At Home Gallery zo Šamorína. Vtedy mu bratislavská Univerzita Komenského (UK) udelila čestný titul Doctor honoris causa. Jeho druhá návšteva Slovenska sa konala v septembri 2009 na pozvanie Nadácie Jána Langoša. Vtedy preberal Cenu Jána Langoša za boj za ľudské práva a demokraciu vo svete. V roku 1989 mu bola udelená Nobelova cena za mier.

Na návštevu našej krajiny Dalajlámu aj tento rok pozýva At Home Gallery Šamorín. Jeho Svätosť z Bratislavy pokračuje do Prahy a do ďalších stredoeurópskych metropol. 

At Home Gallery je už viac ako dvadsať rokov pulzujúcim centrom súčasného umenia. Táto galéria medzinárodného významu je príkladom novodobej spoločenskej zodpovednosti ako miesto stretávania sa verejnosti, kultúr, významných osobností a umelcov. Priestory starobylej synagógy sa takto stávajú miestom, kde vizionári a mienkotvorné osobnosti vplývajú na budúcnosť.

Dalajláma reprezentuje to najlepšie z ľudstva, spája súcit, láskavosť ale aj veci každodenné v záujme celého ľudstva. Jeho návšteva má mimoriadny význam práve v súčasnosti, v časoch neistoty, zmien a nespokojnosti. Jeho verejná prednáška bude silným a čistým hlasom volajúcim za mier a nádej. “ – povedala Suzanne Kiss, ktorá je spolu so svojim mužom Csabom Kissom zakladateľkou At Home Gallery. 

Dalajlámu a jeho prednášku v Národnom tenisovom centre (Aegon aréna) v Bratislave očakávajú tisíce ľudí. Táto prednáška bude jeho jediným stretnutím so širokou verejnosťou počas terajšej návštevy.

Dĺžka podujatia: 13:00 - 15:00

Prednáška sa uskutoční v anglickom jazyku so simultánnym tlmočením do slovenského jazyka.

Kvôli bezpečnostným opatreniam si dovoľujeme požiadať divákov, aby svoje miesta zaujali do 12.45. AEGON aréna sa otvára o 11.30 hodine.

Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy/without any discounts.

Zdroj/lístky: Ticket portál