Prirodzenosť mysle

Výnimočná možnosť zoznámiť sa
s vzácnym učením dzogčhenu
priamo na Slovensku

V termíne od 19. - 21. 8. 2016 bude prebiehať v bratislavskej HANT aréne - Pasienkyverejný prednáškový cyklus Čhögjala Namkhai Norbu Rinpočheho nazvaný Spoznaj podstatu mysle.

Čhögjal Namkhai Norbu je jeden z najvýznamnejších majstrov prastarého učenia nazývaného dzogčhen (tibetsky dzogpa čhenpo = veľká dokonalosť). Toto učenie bolo po stáročia tajné. Dodnes sa odovzdáva výhradne z majstra na žiaka a takýmto spôsobom sa uchováva jeho autentickosť. Dzogčhen je učenie vychádzajúce z esencie tibetského buddhizmu, ale nezaraďuje sa do žiadneho náboženského smeru.

Dzogčhen prináša metódy, ako spoznať seba samého, ako byť uvoľnený a spokojný, ako pracovat so svojmi emóciami a napätím, čo je obzvlášť náročné v dnešnej hektickej dobe poznačenej stresom a vysokými nárokmi. Pomáha žiť zmysluplnejší a šťastnejší život v akýchkoľvek životných okolnostiach.

Behom troch dní bude mať Rinpočhe štyri dvojhodinové prednášky tlmočené do slovenčiny. Okrem toho bude podujatie zahŕňat ukážku jantrajógy - tibetskej jógy pohybu a harmonizačných tancov na mandale. Svoju bdelosť si budete môcť vyskúšat pri radostných tancoch, v tibetčine khaita. Viacej informácií nájdete nawww.podstatamysle.sk

Učenie Čhögjala Namkhai Norbu Rinpočheho je určené pre každého, kto má záujem, a preto nie je stanovené fixné vstupné. Výška vstupného je na voľbe a možnosti účastníka. Z organizačných dôvodov odporúčame zaregistrovať sa vopred na www.podstatamysle.sk

Nenechajte si ujsť osobné stretnutie s vzácnym a autentickým Majstrom. Tešíme sa na vás.

Slovenská komunita dzogčhenu