Kresťanstvo v Indii

Kresťanstvo v Indii

Milí priatelia,

srdečne Vás pozývame na vernisáž fotografií Kresťanstvo v Indii, od indického autora Benoy K Behla.

Vernisáž sa bude konať dňa 27.9.2016 o 16. 30 h. v aule Gymnázia J.B.Magina vo Vrbovom (Beňovského 358/100)

za prítomnosti Indického veľvyslanca Jeho Excelencie Param Jit Manna.

 


Benoy K Behl je filmár, art-historik a fotograf, ktorý je známy pre svoj neúnavný a plodný výstup práce za posledných 36 rokov. Tá predstavuje 46.000 fotografií ázijských pamiatok a umeleckých pamiatok, vyrobených 132 dokumentov, ktoré sú pravidelne premietané na významných kultúrnych inštitúciách po celom svete. Jeho fotografické výstavy boli veľmi dobre prijaté v 54 krajinách sveta.

Stručná história kresťanstva v Indii

Sv. Tomáš, jeden z dvanástich apoštolov Ježiša, nazývaný  apoštol Indie, prišiel do Indie r. 52 n.l. a kázal evanjelium do r. 72.n.l., kedy bol prebodnutý oštepom a pochovaný v pôvodnom kostole, ktorý sám postavil.

Táto línia kresťanov sv. Tomáša sa považuje za najstaršiu.

V prímorskom meste Chennai (Madras) sú tri pútnické miesta, v ktorých sú kresťanské modlitby, omše, sviatky a iné náboženské aktivity: malá hora sv. Tomáša, kde postavil pôvodný kostol so svojimi žiakmi. Veľká hora sv. Tomáša, kde sa schovával na sklonku života pred prenasledovateľmi, a Katedrála sv. Tomáša – Bazilika, kde boli prenesené jeho ostatky. Základy pre tento nový kostol boli položené 2. júla 1523. Kostol bol postavený ako farnosť. Páter Penteado z Portugalska bol prvý farár. R. 1893 Jeho Excelencia Dom Henry Joseph Reed Da Silva, biskup z Mylapor, zbúral starú katedrálu a položil základy pre novú Baziliku, pri príležitosti zlatého jubilea biskupského vysvätenia Jeho Svätosti pápeža Leo XIII.

V tomto chráme druhá veža, menšia, ukazuje presné miesto, kde bol apoštol pochovaný. Nová Bazilika bola postavená a vysvätená 1.apríla 1896. V tomto chráme je umiestnená socha Panny Márie z Mylapore , pred ktorou sa sv. František Xaverský modlil intenzívne niekoľko dní, keď pôsobil v Mylapore, v Chennai. Táto katedrála je pýchou všetkých kresťanov v Indii, lebo je postavená na ostatkoch sv. Tomáša. Bazilika sv. Tomáša bola zrekonštruovaná 12. decembra r. 2004 Nunciom Jeho Excelenciou arcibiskupom Pedro Lopez Quintana a kardinálom Ivano Dias z Mumbai (Bombej). Súčasťou Baziliky je aj múzeum so vzácnymi starožitnosťami a pamiatkami. 

Sú tri Baziliky na celom svete, ktoré sú postavené na pozostatkoch apoštolov. Prvá je Bazilika sv. Petra v Ríme, druhá je Bazilika sv. Jakuba v Santiago de Compostella a tretia je Bazilika Sv. Tomáša v Chennai (v minulosti s anglickým názvom Madras). Túto Baziliku navštívil aj pápež Ján Pavol II.

 

7.10.2016 o 18h. na Winterovej 3, 2.posch. bude prebiehať beseda s Ankou Galovičovou s rovnomenným názvom Kresťanstvo v Indii.

Tešíme sa na Vás!