Výstava Kresťanstvo v Indii, v Bratislave

Kresťanstvo v Indii

Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva

Fórum náboženstiev sveta – Slovensko

v spolupráci s

Indickým veľvyslanectvom v Bratislave

Základnou školou Matky Alexie

námestníčkou primátora Mesta Bratislava Ivetou Plšekovou

Vás pozývajú na vernisáž

v pondelok 19. decembra o 16.00 hod.

Sála Notre Dame ZŠ Matky Alexie, Palackého 1, 811 02 Bratislava


Popredný indický fotograf, filmový producent a historik umenia Benoy K. Behl pripravil sériu fotografií

z centra kresťanstva v oblasti Goa. Pôsobil tu najväčší kresťanský misionár sv. František Xaverský

zo Spoločnosti Ježišovej (rád jezuitov), vyslaný pápežom evanjelizovať východnú Indiu a Ďaleký východ

a kanonizovaný ako svätý patrón Goa. Medzi velikánov ducha patril aj apoštol sv. Tomáš, nazývaný

aj apoštolom Indie. Bazilika sv. Tomáša v Chennai patrí medzi tri výnimočné baziliky na svete postavené

na pozostatkoch apoštolov (ďalšími sú baziliky sv. Petra v Ríme a sv. Jakuba v Santiago de Compostella).

Aj misionárska práca sv. Bartolomeja a ďalších misionárov je viazaná na Indiu.

Táto výnimočná výstava Behlových fotografií približuje málo známu históriu kresťanstva v Indii a pomáha

zblížiť oba civilizačné okruhy, kresťanský a hinduistický. Zobrazuje aj maľby, ktoré sú zriedkavo dostupné

verejnosti mimo obyvateľov Goa. Je výzvou lepšie spoznať kresťanov v Indii a viac sa dozvedieť o práci,

živote a učení apoštolov, ich žiakov a nasledovníkov, ktorých život, podobne ako časti života Ježiša,

zostáva pre mnohých z nás zahalený.

Výstava Kresťanstvo v Indii je príležitosťou na bližšie poznanie kultúr a náboženstiev a ich vzájomných,

často netušených väzieb. Zdieľaná história, spoločné demokratické, kultúrne a náboženské hodnoty

otvárajú priestor pre zmysluplný dialóg. Dialóg je životnou potrebou v dnešnej dobe, poznačenej rastúcim

etnickým a náboženským napätím, xenofóbiou a extrémizmom. Skutočný dialóg však musí vyvierať z úcty

k druhému a byť podporený poznaním.

Výstava, ktorá bola doteraz uvedená vo Vrbovom a Žiline, je vkladom do rozširovania duševných obzorov

našich detí, pedagógov a spoluobčanov. Realizuje sa v spolupráci s učiteľmi, výchovnými a kultúrnymi

pracovníkmi, rodičmi, zástupcami miest a obcí a spoločenskými organizáciami podobne, ako konali

aj vzdelaní jezuiti po celé stáročia.

S láskavou podporou kolektívu ZŠ Matky Alexie budeme počas večera podávať vianočnú kapustnicu

a punč. Budeme radi, ak túto pozvánku rozšírite aj medzi svojich priateľov a známych.

Účasť na podujatí Vás prosíme potvrdiť na mario@fwr.sk v termíne do 15. decembra 2016.

Kontaktná osoba: Mário Nicolini, 0948 780 830

http://www.slovindia.sk/2016090004-frantisek-xaversky

Bratislavské noviny