3.ročník, Indické bájky očami slovenských detí

3.ročník, Indické bájky očami slovenských detí

Milé deti, učitelia, rodičia všetci priatelia...,

máme pre Vás radostnú správu - novinku !

Po programe sa pôjdeme plaviť loďou po Sĺňave.

Loď vypláva o 14,30 predpokladaný návrat 15,30h.

(vstup voľný, všetky vek. kategórie.)

Poprosíme o potvrdenie počtov.

Po programe bude občerstvenie, niečo na zjedenie, vypitie...

Potom pôjdeme spoločne (alebo kto chce individuálne) na mólo ku Sklenému mostu v Piešťanoch.

(Most pre chodcov, spájajúci mesto s kúpeĺmi. Kúsok od "barlolamača".)

 

 

Vo výtvarnej súťaži Indické bájky očami slovenských detí

Vyhodnotenie-výsledky - klik tu

Milé deti, priatelia, učitelia, rodičia...,

slávnostné odovzdávanie cien (Západného Slovenska) sa uskutoční 9.6.2017 o 11h. v Piešťanoch, za prítomnosti Jeho excelencie Param Jit Manna Indického veľvyslanca na Slovensku.

Adresa: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, malá scéna I.Krasku, ulica A.Dubčeka 27, Piešťany

Tešíme sa na Vás, Vašich učiteľov, príbuzných, rodičov, známych, dedkov a babky...

(Pokiaľ budete cestovať MHD tak výstupná zastávka je V.Floreát Mestské kultúrne stredisko)

(ďalšia blízka zastávka Vajanského nám., a odtiaľ cca 7 min. pešou schôdzou)

Taxi zo stanice, cena: cca 2,-€ (t.j. do 3 km)

 


 

VYHODNOTENIE - KLIK TU

Propozície celoslovenskej výtvarnej súťaže na stiahnutie KLIK TU.
Indické bájky očami slovenských detí
pod záštitou veľvyslanca Indie,
Jeho excelencie Param Jit Manna
Vyhlasovateľ súťaže: Občianske združenie
Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva, Winterova 3, Piešťany
slovindia@slovindia.sk, 0908 481 898
Autor projektu: PhDr. Anna Galovičová
Odborní garanti: PhDr. Anna Galovičová, Doc. Dana Puchnarová, ak.mal.
Cieľ súťaže: Rozšíriť si poznatky o indickej kultúre, jej obyvateľoch, dejinách a
tradíciách zameraných na ochranu života, dôležitosť vzájomne si pomáhať a to,
že sa nám dobré skustky v budúcnosti vrátia a naopak. Zistiť, prečo je dobré
počúvať múdrych a dobrých ľudí.
Téma: Indické bájky
Termíny:
Vyhlásenie súťaže – 24. február 2017
Uzávierka súťaže – 20. máj 2017
Vyhlásenie víťazov – 25.máj 2017
Odovzdávanie cien – 1. jún 2017
Podmienky súťaže: Do výtvarnej súťaže budú zaradené výtvarné diela vo formáte A3.
Odporúča sa maľba, kresba, grafika, kombinované techniky…
Každá práca musí byť čitateľne označená na zadnej strane podľa údajov na prihláške
(prilepiť).
Z výtvarných prác bude zrealizovaná výstava v Piešťanoch, Bratislave za účasti autorov
a autoriek kresieb a Indického veľvyslanectva.
Ocenené výtvarné práce budú použité v záverečnej publikácii
Víťaz dostane vecnú cenu.
Prihlásené výtvarné práce sa stávajú majetkom organizátora a budú
slúžiť na kultúrno-vzdelávacie, publikačné a výstavné účely.
Veková kategória: 3 – 6 rokov; 6 – 11 rokov
Kritéria súťaže: Základným kritériom hodnotenia súťaže je ich
originálnosť a umelecká kvalita. Pri výbere oceňovaných
výtvarnýchprác sa hodnotí najmä výtvarné estetické spracovanie
námetu, ale aj prístup k téme.
Výsledky súťaže: Výsledky súťaže budú zverejnené v médiách a na
webovej stránke www.slovindia.sk, 25. máj 2017. Informácia o
výsledkoch bude zaslaná e-mailom autorom súťažných prác.
Kontaktná a poštová adresa: OZ Spoločnosť Slovensko-indického
priateľstva, Winterova 3, 92101 Piešťany
Zásielku označte textom: „Súťaž“
Prihláška do celoslovenskej výtvarnej súťaže
Meno a priezvisko dieťaťa – žiaka: ……………………………………………………………………………..
Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………………..
Vek dieťaťa – žiaka: …………………………………………………………………………………………………..
Škola – názov, adresa, telefón: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
E – mail kontakt: ………………………………………………………………………………………………………..
Meno a priezvisko zodpovedného pedagóga: ……………………………………………………………..
Telefónny kontakt: …………………………………………………………………………………………………….
Súhlas a podpis rodiča s účasťou v súťaži: ………………………………………………………………..
Podpis zodpovedného pedagóga: ……………………………………………………………………………
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Prihlášku si prosím vytlačte, starostlivo a čitateľne vyplňte.
Nalepte prihlášku na zadnú stranu výkresu.
:) Ďakujeme.
Na záver chceme popriať všetkým deťom, pani učiteľkám, učiteľom,
vychovávateľkám, vychovávateľom, rodičom, babinám, deduškom,
ujom a tetám veľa tvorivých nápadov a zároveň poďakovať
za pomoc a trpezlivosť pri realizácii projektu.
Tešíme sa na Vás pri ďalších projektoch a stretnutiach.
Súťažné bájky:

Slony a myši
V paláci vedľa hlbokého jazera žila skupina myší.
Jedného dňa išlo stádo slonov k jazeru a udupalo stovky domovov, kde myšky bývali.
Myši boli z toho nešťastia utrápené.
Vodca myší navrhol: „Mali by sme poprosiť slony o láskavosť.“
Myši teda požiadali vodcu slonieho stáda: „Tvoje stádo rozdupalo náš domov cestou k
jazeru a zničilo stovky myších obydlí. Prosíme ťa, vyber si inú cestu k jazeru.“
Vodca slonov súhlasil.
Jedného dňa kráľ prikázal pochytať všetky slony. Pasce boli rozložené po celom lese.
Všetky slony okrem jedného sa do pasce chytili. Slon, ktorému sa podarilo pasci
uniknúť, sa rozhodol poprosiť o pomoc vodcu myší. Všetky myši sa ponáhľali na
pomoc.Prehrýzli svojimi ostrými zubami hrubé laná, ktorými boli slony zviazané,
a tak ich všetky oslobodili. Láskavosť sa vždy niekoľkonásobne vráti.
Vietor a mesiac
Lev a tiger žili spolu ako priatelia. Neďaleko nich žil mních. Jedného dňa tiger vravel:
„Chlad prichádza, keď mesiac ubúda zo splnu do novu.“ Lev odpovedal: „Ty si
hlúpy, chlad predsa prichádza, keď mesiac narastá z novu do splnu.“
Rozhodli sa nájsť správnu odpoveď u mnícha.
Mních im vysvetlil: „Chladno môže byť v každej fáze mesiaca, či už keď mesiac prechá-
dza z novu do splnu alebo späť zo splnu do novu. Nie je to mesiac, ktorý prináša
chlad zo západu, zo severu alebo z východu, ale vietor. A preto máte pravdu obaja.“A
ďalej riekol: „Najdôležitejšie je žiť bez konfliktov a zostať svorne pospolu.“
A odvtedy obaja, lev i tiger, žijú šťastne spolu ako priatelia. Počasie
prichádza a odchádza, ale priateľstvo pretrváva.
Slon Ladždžalu
Bol raz jeden vznešený kráľ a ten mal hanblivého slona.
Volal sa Ladždžalu, čo znamená – "Hanblivý tvor".
Jednej noci počul zlodejov, ako sa zhovárali: „Zlodej musí poraziť každého.
Nemôže byť súcitný k nikomu.“ Ako tak Ladždžalu počúval ich kruté slová, pomyslel si:
„Títo muži prišli, aby ma niečo naučili. Musím sa držať ich rád.“
Na druhý deň chytil svojho ošetrovateľa chobotom a vyhodil ho do vzduchu.
Ladždžova povaha sa zmenila. Jedného dňa ustarostený kráľ počul hovoriť kňaza:
„Dobrá spoločnosť môže napraviť zlé správanie.“
Kráľ teda požiadal mudrcov a kňazov, aby vyučovali Ladždžalua.
Svätí muži Ladždžalovi povedali: „Nemali by sme nikdy nikomu ubližovať.“
Ladždžalu usúdil, že by mal nasledovať pokyny svojich učiteľov
a jeho správanie sa zmenilo na dobré.