Indická obchodná a kultúrna komora

Indická obchodná a kultúrna komora

Stať sa členom komory má svoje výhody.


Komora je otvorená rovnako pre indické a slovenské či iné národnosti, ktorí sledujú záujem o podnikanie na Slovensku a v Indii, bez ohľadu na ich miesto, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické názory či náboženstvo. Pokiaľ máte záujem o členstvo v komore kontaktujte nás na email: clenstvo@indickakomora.sk


Nezisková organizácia

Indická obchodná a kultúrna komora v Slovenskej Republike, ako nezisková spoločnosť, zakladá vzájomnú spoluprácu s Indickým veľvyslanectvom na Slovensku, a to prostredníctvom spoločných projektov a podujatí spolu so Slovenskou obchodnou komorou, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, regionálnych stredísk pre rozvoj zahraničného obchodu, umeleckých komôr a ďalších inštitúcií a združení, ktoré bude rozvíjať v spoločných projektoch.

Jeden z našich hlavných cielov je pripraviť člena na vstup na lokálny trh v Indii a na Slovensku (pre indické spoločnosti). 
Členovia obdržia poradenstvo, workshopy, mentoring, koučovanie a celkovú prípravu na vstup na indický alebo sloveský trh. Individuálny prístup obsahuje následovné:
 

• Kultúrna a jazyková príprava a asistencia

• Trhový prieskum na mieru

• Due Diligence 

• Výučba exportu: dokumentácia, logistika, atď. 

• Posúdenie pripravenosti na export

• Finančná asistencia 

• Identifikácia lokálnych marketingových kanálov

• Hladanie medzinárodných partnerov a joint venture kandidátov 

• Miestne požiadavky na produkt 

• Trade Missions