Kresťanstvo v Indii

Milí priatelia,

ďalším mestom, kde sa uskutoční výstava Kresťanstvo v Indii sú Bánovce n/B.

Srdečne Vás pozývame pozrieť si túto jedinečnú výstavu.

Miesto: Centrum voľného času, A.Kmeťa 530/8, Bánovce n/B

15.5.2017 o 13.30h.


Reportáž BTV

Indická Goa – Rím Východu

Ako zistili členovia Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva( SSIP) so sídlom v Piešťanoch, ktorí od svojho vzniku v marci 1990  realizujú na Slovensku (i v bývalom Československu) celý rad aktivít zameraných na spájanie ľudí rôznych vekových kategórií, národností,  kultúr, tradícií, vierovyznaní, je potrebné naučiť sa vidieť udalosti, javy v širšom kontexte. Ide o holistický prístup k riešeniu pálčivých problémov dneška – kam patrí extrémizmus, nacionalizmu, vízia Európy v budúcnosti. 

Aj preto súčasťou zaujímavého podujatia  spojeného s výstavou Kresťanstvo v Indii , ktoré sa zorganizovalo v dňoch 15. mája – 17. mája 2017 v Bánovciach n/Bebravou v Centre voľného času s mestom Bánovce n/B, Fórom náboženstiev sveta – Slovensko, pod záštitou indického veľvyslanca Param Jit Manna bola aj beseda so študentmi gymnázia, priamo na gymnáziu, ktorú viedol Mário Nicolini, z Fóra náboženstiev sveta – Slovensko za účasti J. Draveckého, bývalého veľvyslanca Slovenska vo Vatikáne a A. Galovičovej, predsedníčky SSIP a SAPN (Slovenskej siete proti chudobe).  Extrémizmus a populizmus, nacionalizmus a násilie na jednej strane – kresťanstvo, nenásilné riešenie problémov dneška, šírené aj indickým vodcom Mahátma Gándhím, či najväčším kresťanským misionárom sv. Františkom Xaverským. Beseda bola interaktívna, študenti mali možnosť zapojiť sa, odpovedať na otázky, klásť otázky. Využili sa hodiny dejepisu a občianskej výchovy.  

Dnes už je potrebné zachytiť, že v celých dejinách ľudstva boli múdre riešenia a žili svetovo uznávaní myslitelia, medzi ktorých patrí aj sv. František Xaverský. Viac sa mohli študenti o Ríme Východu – Goa dozvedieť aj z dokumentárneho filmu, ktorý vyrobila SSIP počas ich cesty do Goy. Všetkých zaujalo, že telo sv. Františka Xaverského sa nerozkladalo ako to býva bežne pri úmrtí. Naopak, návrat tela

sv. Františka Xaverského, ktorý zomrel na čínskom ostrove, do Indie, kde je dodnes uložené v katedrále Jezuliatka v Goa, spôsobil mnohé zázraky. Aj preto bol sv. František Xaverský spolu so sv. Ignácom z Loyoly, zakladateľom Rádu jezuitov, vyhlásený za svätca.