Kresťanstvo v Indii - Banská Bystrica

Kresťanstvo v Indii
Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva
v spolupráci s mestom Banská Bystrica
Indickým veľvyslanectvom v Bratislave
Fórom náboženstiev sveta Slovensko
Rotary Clubom Banská Bystrica
Vás srdečne pozývajú dňa 7.8.2017 o  14.00 h.

na vernisáž výstavy fotografií Kresťanstvo v Indii

historická radnica mesta Banská Bystrica

Podujatie sa koná pod záštitou primátora
mesta Banská Bystrica, Jána Noska.
Výstava potrvá od 1.8. do 14.8.2017.