Ganéškove stretnutia

Milé deti,

srdečne Vás pozývame na Ganéškove sobotnajšie stretnutia.

10.3.2018 o 15 h. v Ganéša klube. Winterova 3, Piešťany