Indické bájky-vyhodnotenie

Milí priatelia,

dovoľte nám poďakovať sa za vaše úsilie pri zapojení sa do súťaže.

Opäť prišlo veľa prenádherných prác a bolo veeeľmi ťažké pre porotu vybrať tie najkrašie.

A tak sme pridali kategóriu pre umelecké školy, a cenu poroty.

 


Tu si môžete pozrieť zoznam výhercov:

Zoznam výhercov

Týmto Vás zároveň srdečne pozývame na slávnostné odovzdávanie cien do Bratislavy, za prítomnsti Jeho excelencie Harsh Kumar Jain - indického veľvyslanca na Slovensku. Podujatia sa uskutoční dňa 28.9: 2018 od 9 h., počas konania jazykového festivalu:

Lingvafest.

Adresa podujatia: Ekonomická univerzita v Bratislave (budova národohospodárskej fakulty)
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava (Petržalka)

(vstup voľný)