150. výročie narodenia Mahátma Gándhiho

150. výročie narodenia Mahátma Gándhiho

Milí priatelia,

 

srdečne Vás pozývame na oslabvu 150. výročia narodenia Mahátma Gándhiho.

Utorok 2.10.2018 o 11h, na Ekonomickej univerzite, Dolnozemská 1, Bratislava

Tlačová správa