150.výročie Mahátamá Gándhí

Videá venované oslave 150.výročia narodenia Mahátmá Gándhího

Linky:

https://youtu.be/Usbko2DoeSM  - obľúbený bhajan M.Gándhího (Slovenská verzia)

https://www.facebook.com/MEAINDIA/videos/716458802070969/

https://youtu.be/3I5X45FIUzc

článok.

http://www.snk.sk/sk/media-snk/informacie-pre-novinarov/tlacove-spravy/1307-velvyslanca-nadchli-nase-zbierky-i-budova.html