Stretnutie s novým veľvyslancom

Stretnutie s novým veľvyslancom, Shri Vanlahuma.

Pána veľvyslanca sme informovali o našich dlhoročných pravidlených aktivitách, spolupráci nielen s ambsádou, ale i rôznymi inštitúciami 

na Slovensku i v Indii.

Vyjadril potešenie a prisľúbil pokračovať v úspešnej obojstrannej spolupráci.

Keďže sa onedlho konajú Majstrovstvá v hokeji, tak pri tejto príležitosti sme odovzdali p.Vanlalhumovi vlajku SR a šál, aby mohol podporiť fandením našim hokejových reprezentantov.