Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny

Otvorenie kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.

PhDr. Anna Galovičová

V sobotu 4.júna 2022 primátor Piešťan Jančovič úderom gongu oficiálne otvoril kúpeľnú sezónu. Asistovali mu tanečníci a tanečníčky z Umeleckej školy v Piešťanoch. Po 2 rokoch izolácie a odstupu jedného od druhého si Piešťanci, hostia, turisti, z viacerých kútov Slovenska vychutnali tieto vzácne chvíle súdržnosti a „vykročenia vpred“ – ako toto krásne podujatie vystihol župan Trnavského samosprávneho kraja Viskupič.


V sprievode boli mnohí, ktorí nám priblížili staré dobré dávne časy na autách - veteránoch, v oblečení  danej doby, a tí, ktorí prezentovali svoje organizácie, školy, obce, kultúrne súbory, inštitúcie. Medzi tými, ktorí pripomenuli čas, kedy sa v Piešťanoch založila prvá nezisková mimovládna spoločnosť na Slovensku v decembri 1989 a zaregistrovaná na MV SR v marci 1990, ako prítomných informoval všestranne nadaný moderátor – spevák z Galanty, boli členovia Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva.

Od tej doby ubehlo vyše 30 rokov, a Anna Galovičová, zakladateľka a predsedníčka tejto spoločnosti, ktorá sedela medzi prítomnými divákmi, si uvedomovala, ako ťažké to bolo obdobie, aby sa udržala joga na Slovensku. Akými silnými atakmi prešla, len preto, že ateistický režim na báze marxizmu-leninizmu za socializmu považoval náboženstvo za ópium ľudstva, a podobne ako straumatizoval veriacich, sa táto veľká trauma a strach preniesli aj na ľudí cvičiacich jogu, sympatizantov iných vierovyznaní.

„Vybavila som si chvíle, kedy sme organizovali prvý ročník festivalu India plná farieb v kongresovej hale v Piešťanoch, kedy pozvaného indického jogína Swamiho Maheshwaranandu sledovala tajná polícia. Bolo mu zakázané vysloviť slovo Boh na svojich prednáškach v kongresovej hale a jogu mohol spájať iba s fyzickým cvičením a zdravím. Tu sme aj v lete 1989 organizovali ďalší ročník festivalu, na ktorý bol napojený Pochod mieru a tolerancie Mahátma Gándhího mladých chartistov z Prahy do Piešťan. Avšak polícia pred vstupom do Piešťan odklonila sprievod do Drahoviec a pod trestom uväznenia zabránila vstup pochodujúcich na Kúpeľný ostrov. Už v tom čase sa pripravoval prevrat v Československu. Toho sa komunisti báli.“

Aj po páde totalitného režimu sa sloboda prediera tŕnistým terénom, lebo strachy pretrvali. A namiesto komunistov – ateistov, s ktorými cirkev spolupracovala už ako s ex-komunistami, ktorí odovzdali svoje stranícke legitimácie a založili si iné politické strany a obliekli iné politické tričká, sa strach otočil voči nám, stúpencom jogy, budhizmu, tai-chi, chi-kung, či iných orientálnych cvičení. Iba skupine Baha´i sa podarilo dostať medzi oficiálne povolených veriacich (registrovanú cirkev).

Keď roku 2014 na podnet indického premiéra Modiho OSN schválilo 21. Jún ako Medzinárodný deň jogy spolu s Rezolúciou 69/131 -  právo každého na top štandard telesného, duševného, sociálneho zdravia, čo odhlasovali okrem Pakistanu všetky členské štáty OSN, sa postupne joga dostala znovu do našich telocviční. Avšak predovšetkým koncentrovaná na zdravie a telesnú kondíciu. Aj Madonna uprednostňovala a zviditeľnila „power jogu“, zameranú na telesnú kondíciu. Dosiahla Rada biskupov Slovenska svoj cieľ? Ozaj Slovensku hrozilo, že sa zníži počet veriacich kresťanov na Slovensku, lebo začali cvičiť jogové cvičenia, anti-stresové a relaxačné cvičenia? Posledné sčítanie ľudu ukázalo síce zníženie počtu veriacich kresťanov, i značne klesol záujem o štúdium za kňaza, ale to má iné korene, ako „práca na sebe“, o čom je jogové cvičenie.

Naopak. Aj nedostatočný imunitný systém, pandémia COVID-19, klesajúca duševná odolnosť najmä našich detí a mládeže, aj vojna na Ukrajine nám ukázali, že treba cvičiť jogu, už od detstva.

A tak potešilo, keď sa po členoch Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva v sprievode objavili zakladateľky a učiteľky centier pre malé deti v Piešťanoch spolu s detičkami, a tieto bambuliatka cvičia jogu.

„Nech sú všetky bytosti na Zemi zdravé a spokojné,

Nech žijú všetci v pokoji a mieri!"

Týmito hlavnými myšlienkami boli presiaknuté želania vystupujúcich, i kráčajúcich v sprievode Piešťanmi. Ozaj, viete, že sú to staré védske mantry, ktoré šírili indickí jogíni už v staroveku?

Na záver vďaka mestu Piešťany, kúpeľom Piešťany a Slovakoterme, riaditeľstvu kúpeľov, odvážnym vedúcim pracovníkom, riaditeľke Spoločenského a kultúrneho centra kúpeľov, že dovolili a pomohli zorganizovať prvý festival India plná farieb, povolili cvičiť jogu v kúpeľoch, prednášať o vplyve jogy na zdravie, v r. 1987 – 88, zorganizovali na podnet Anny Galovičovej projekt  „Inovácia rehabilitácie jogou“,   a pomohli vyškoliť počas dvoch rokov desiatky rehabilitačných pracovníkov, fyzioterapeutov  a lekárov z ostatných slovenských kúpeľov v Piešťanoch. Na základe výskumu, ktorý úspešne zrealizovali MUDr. Sedláková, MUDr. Rohová, MUDr. Zelenayová a PhDr. Galovičová, sa jogové cvičenia stali súčasťou procedúr. Išlo u aplikáciu jogového cvičenia u pacientov s dg. ankylosa spondylitis (bechterevikov). 

Potešili nás dlhoroční  členovia Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva Ivan Malek a Martin Křen  so synom, že sa chytili transparentu a posolstvo, múdrosť veľkých osobností ľudstva – indických rišiov, vizionárov, odovzdávajú ďalšej generácii.

Mimochodom súčasne so slávnostným otvorením kúpeľnej sezóny v Piešťanoch prebiehal Globsec 2022, najväčšie fórum globálnej bezpečnosti a mieru na Zemi. V príspevku indického ministra zahr. vecí zaznela stará védska mantra Vasudevam kutumbakam  t.j. Jeden svet – jedna ľudská spoločnosť.  Apeloval, aby sa EÚ zbavila vzorcu myslenia „čo je problémom Európy, to je zároveň problém celého sveta, ale nie naopak“.  Áno, treba riešiť pálčivé problémy ľudstva, ktorých je však viac, nielen boj na Ukrajine. Veď sa už roky bojuje, zabíjajú nevinní ľudia, ženy, deti, na hraniciach Indie, na ktoré si robí nárok Čína. Nehovoriac o obsadení Tibetu a genocíde, zbúraní 90% tibetských kláštorov a vyvraždení mníchov. Tu je aj riešenie, ako zabezpečiť mier na zemi. Tých násilníkov t.č. vysokých vládnych predstaviteľov, sociopatov je viac. Nedá sa orientovať len na jeden svetadiel – Európu, dielčí problém Vojna na Ukrajine,  a očakávať, že ľudia, premiéri, premiérky, vlády, prezidenti a prezidentky dajú pálčivé problémy svojich občanov, záujmy vlastných domovín na druhé miesto. 

Avšak napriek diplomatickým odpovediam indický minister Jaishankar na Globsecu sa vyjadril jasne: India nedovolí, aby sa s obilím stalo to, čo s vakcináciou. Že budú očkovaní bohatí a tí najchudobnejší odkázaní Pánu Bohu. Uvidíme, ktorá strana, či Rusko, či Ukrajina a EÚ to pochopia skôr.