8.Medzinárodný deň jogy

Milí priatelia, srdečene vás pozývame na deň otvorených dverá v rámci medzinárodného dňa jogy.

Program:

1.spoločné cvičenie

2.meditácia

3.indický obed

4.joganidra

5.beseda s PhDr. A.Galovičovou

6.večerné premietanie filmu z Indie

Veľká vďaka všetkým účastníkom 8.Medzinárodného dňa jogy. :-)