Svetový jogový summit 2023

Milé cvičiteľky a cvičitelia jogy, cvičenky a cvičenci, hľadajúci pravdu, kráčajúci po Ceste,

tentokrát sa Svetový jogový summit 2023 pri príležitosti Svetového dňa jogy - 21. júna realizoval v najväčšom a najkomfortnejšom európskom Yoga Vidya ašrame v kúpeľoch Bad Meinberg (Nemecko). Kúpele sú veľké ako Piešťanské kúpele, avšak venované celkom sebarozvíjaniu a osvojeniu si psychohygienických návykov, zdravému životnému štýlu so zdravou (satvickou=dobrou) stravou, jogových cvičení, duchovných cvičení, meditácií, pochopeniu a osvojeniu si Kundalini jogy zameranej na mentálno-spirituálny rozvoj. Dodávam, pre celé rodiny, mladých ľudí, všetky vekové kategórie, včítane senioriek a seniorov. Je tu centrum ajurvédy, wellness, liečba jogou.


Avšak tentokrát nešlo iba o nemeckú klientelu, ale programu a pobytu od 18.6 - 23. 6. 2023 sa zúčastnili zástupcovia z 20 štátov. Slovensko a Českú republiku zastupovala PhDr. Anna Galovičová - priekopníčka jogy v Československu, ktorá sa joge venuje od svojich 17-tych rokov pod vedením Eduarda a Míly Tomášových, a majstrov z línie Sri Allakhpuriji, Sri Devpuriji, Sri Mahaprabhuji, Paramhans Swami Madhavananda a Vishwa guru Maheshwarananda. A ďalších majstrov, s ktorými sa stretla na svojej Ceste a s ktorými spolupracovala a spolupracuje. Pred pár rokmi ukončila aj duchovné cvičenia sv. Ignáca v Piešťanoch pod vedením pátra Lea. Vo Yoga Vidya ašrame Anna Galovičová nebola prvýkrát. Jej zakladateľa a riaditeľa Nemca Sukdévu pozná od r. 1988 z jogového centra Swamiho Shivanandu a jeho žiaka Vishnudevananda v Montrealu - Kanade.

  

Škola Swamiho Shivanandu, pôvodne vyštudovaného alopatického lekára, ktorý preskúmal detailne spôsob liečby indických majstrov jogy a ajurvédy, aby dokázal väčšmi ľuďom pomôcť. Stal sa jogínom a vychoval žiakov, ktorí rozšírili jogu do celého sveta.

Inšpirovaný majstrom Suryanandom z Portugalska, indický premiér Narendra Modi navrhol OSN schváliť Svetový deň jogy v čase najdlhšieho dňa 21. júna. Spolu s Rezolúciou 69/131 s právom ľudí na top štandard telesného a duševného, sociálneho zdravia prostredníctvom jogy.

Ako vyjadruje názov globálnej konferencie " Shaping the future of the world by holistic Yoga beyond Physiology" pri tejto príležitosti osláv v Nemecku sa dôraz kládol na holistický prístup, nielen jogové psycho-somatické, dýchacie, relaxačné a koncentračné cvičenia. Aj keď treba poďakovať všetkým cvičiteľom jogy, že dokázali ľudí naučiť tzv. "zlatý trojuholník" = ásany, pranajámu a relaxáciu". Zdravých i pacientov. Názov "zlatý trojuholník" jogovým polohám, dýchacím a relaxačných cvikom dali českí lekári. Potvrdili na konferencii v Brne, na akademickej pôde, že "zlatý trojuholník" pomáha doslova chorým na všetky možné ochorenia a diagnózy.

Dnes keď žijeme v čase postpravdivosti, kedy mnohí ľudia nevedia, kto klame, kto hovorí pravdu, a dokonca mnohí mienkotvorní ľudia ani nemajú potrebu pravdu spoznať, nemajú záujem žiť v realite, ale stačí im opakovať nezmysly, šíriť polopravdy, ilúzie, je joga všeliek. Aj proti šialenému správaniu a sebadeštrukcii, ktorej čelíme. Duplom počas vojny na Ukrajine a v ďalších krajinách.

Aj preto indický premiér Modi smeroval svoje kroky 21. júna počas návštevy USA do parku v New Yorku, kde spoločne s ostatnými cvičil jogu. Vyslal signál do celého sveta, kde sa objavili jeho fotky v jogových polohách, podobne ako aj my počas samitu v Nemecku, že cestou ozdravenia ľudí je prevencia, posilnenie telesného a duševného zdravia. Tentokrát už nestačí iba športové aktivity, ale Yoga beyond Physiology t.j. dostať sa za fyzično, materiálno, do jadra reality. A tou nie sú ani financie, ani stavby z dreva, či tehál, panelu, skla. Ide o veľmoc duše, psyché (podľa svetoznámeho psychológa a psychiatra Carla Gustava Junga). "Šialeným správaním", ako vo svojej prednáške po návrate z Mesiaca konštatoval astronaut Edgar Mitchell, kapitán Apolla 14 a zakladateľ Noetickej inštitúcie na zdokonalenie nástrojov poznávania, kognitívnych funkcií a psychiky, ničíme planétu Zem, ten malý modro-biely balónik, ktorý pláva v kozmickom oceáne iba krátkodobo, ako videl z okna raketoplánu. A seba samých." Pochopil v stave vrcholového zážitku osvietenia", psychologicky "peak experience", na ceste naspäť z Mesiaca, kde ako 6.astronaut po Mesiaci kráčal, že nemá význam sa sústrediť na všetky problémy, hľadať najväčšie z nich, ale je len jedno riešenie, ktoré nazval "awakening", podobne ako Buddha - prebudenie (rozšírený stav vedomia). A jogíni pripravili systém jogy nielen pre našich pra-predkov, ale aj pre nás, svojich potomkov. Veď jedna z najstarších védskych mantier (véda=veda) je "Vasudeva kutumbakam" tj Jedna Zem - jedna ľudská rodina - jedna budúcnosť. A táto mantra sa stala mottom G 20 pod vedením Indie do 30. novembra 2023.

Máme radosť, že naše občianske združenie, ktorého materská organizácia Slovensko - indická joga vedanta bola založená v decembri 1989 PhDr. Annou Galovičovou a Ing. Klaudom Viceníkom, a zaregistrovaná na MV SR v marci 1990 pod číslom NVVS/2-184/1990 a 13.5. 1997 transformovaná na občianske združenie Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva, sa stalo sesterskou organizáciou G 20 a na jeseň zorganizujeme spolu s European Yoga Federation, s predsedom Swamim Suryananandom z Talianska konferenciu v Prahe so sprievodným podujatím na Slovensku - v rámci G 20. Spolu s celosvetovou organizáciou United Consciousness, India na čele s Dr. Vikrant Singh Tomarom.

Ukazuje sa, že na celom svete voľby nebudú o chlebe a energiách, ale o PSYCHE. O duši. A "zelenú" dostanú tí, ktorí ako indický premiér Narendra Modi vyšlú do sveta signál, že nemožno nič stavať na ruinách. Nemožno sa ozdraviť, ani spoločnosť, ani planétu Zem bez upevnenia telesného a duševného zdravia, bez pochopenia, že je jedna cesta von z biedy, vojny, choroby, a to "Vasudeva kutumbakam", že sme jeden svet a jedna ľudská rodina. A k tomu je potrebné prebudenie. Nestačí viera, že iba "moja cestička" je pravá. A ostatní sú pomýlení a slepí. A to je výzva aj našej pripravovanej konferencii na jeseň.

Tešíme sa na stretnutie s Vami osobne, či inou formou. Anka Galovičová a tím