Návšteva primátora Nitry a UKF

Jeden svet - jedna ľudská rodina - jedna spoločná budúcnosť.

Pod týmto mottom G 20 počas Indického predsedníctva sa 21. novembra 2023 stretla H.E. Srivastava - pani veľvyslankyňa Indickej republiky s autoritami a priateľmi Indie v Nitre. P. rektor Univerzity Konštantína Filozofa p. Vozár so svojimi kolegyňami na tomto stretnutí informovali o prebiehajúcej spolupráce medzi Univerzitou KF a partnermi z Indie, čo potešilo pani veľvyslankyňu. Keďže dnes je India s najväčším počtom obyvateľov, mnohí Indovia študujú v zahraničí.


Ako zdelila p. Srivastava India je nastavená na múdrosť svojich predkov, na védsku mantru "Vasudeva kutumbakam" - na mantru, ktorá sa stala mottom G 20. Aj preto sa darí mladým absolventom univerzít uchytiť sa vo svete a byť prínosom pre krajiny. Veď 1/3 lekárov vo Veľkej Británie je z Indie. Aj 1/3 IT odborníkov v Sillicon Valley v USA. Každým rokom rastie giganticky počet start-upov.

Aj primátor mesta Nitra p. Hattas potvrdil, že je v Nitre vyše 200 Indov, ktorí sa adaptovali a sú prínosom pre mesto.

Mesto Nitra sa profilovalo ako nový domov pre mnohých utečencov a úspešné adaptačné programy sa osvedčujú. Naďalej však obe strany vyjadrili podporu o pokračovanie v tomto smere. Firma Jaguár, ktorú vlastní indický majiteľ Tata, potrebuje viac zamestnancov. A pani veľvyslankyňa pomôže v rámci možností a na báze spolupráce aj s ostatnými skvelými ľuďmi na rôznych postoch a z rôznych mimovládnych organizácií a iniciatív, ktorí prejavili záujem o spoluprácu, pomôcť cudzincom nájsť v Nitre kúsok svojho domáceho tepla, radosť zo svojich sviatkov aj v tejto novej životnej etape v Nitre. Plánované aktivity ako príchod indického tanečného súboru v lete do Nitry, či výstava Kresťanstvo v Indii, zameraná na indické mesto GOA - Rím Východu, kde je pochovaný aj najväčší kresťanský misionár a sv. František Xavier - spoluzakladateľ Spoločnosti Ježiša, Rádu jezuitov.

Ako sa ukazuje, aj vďaka pani veľvyslankyne je príležitosť lepšie poznať túto kultúru a múdrosť Východu. Najmä v časoch, kedy sú mnohí žiaci nastavení, že majú byť "koristníkmi" vo vlastnej krajine. Získať čo najväčší prospech len pre seba.

Okrem toho, že deti máme naučiť myslieť "do hĺbky", potrebujeme pokročiť aj v charakterovom vzdelávaní, aby sme si už od detstva uvedomovali, že sme jeden svet - jedna ľudská rodina. Vzájomne spätí. A čo sa deje na Ukrajine, ovplyvní nielen Európanov a Američanov, ale nás všetkých.

Tak ako vyjadril svoje poznanie otec Peter Gombita, ktorý sa stretol s pani veľvyslankyňou a p. primátorom: "Sme tu, aby sme to, čo nás obkolesuje ešte viac zveľadili ako deti Božie. Nehľadiac na farbu pokožky, národnosť, pohlavie, naše telo".

Verme, že sa nájdu peniaze na kurzy výuky slovenského jazyka pre utečencov a migrantov. Veď, keď našli domov u nás na Slovensku, a zamestnali sa, je potrebné, aby sme si vedeli vzájomne odkomunikovať, čo vieme, čo cítime. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa o tom v Nitre snažia. Na záver organizátori Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva zorganizovali komorné stretnutie pani veľvyslankyne s priateľmi Indie, s Indami na Slovensku pri ochutnávke čajov z Indie, z Himalájí v krásnom prostredí čajovne Bonsai.

A tak sa tešíme na ďalšie stretnutia v Nitre.

Anka Galovičová