Vyhodnotenie výtvarnej súťaže 2023

Milí priatelia,

prázdniny sa pomaly chýlia ku koncu a septembrové vyhodnotenie prichádza.

Nová pani veľvyslankyňa prisľúbila účasť. Veľmi sa teší na vás všetkých. Už teraz vás pozdravuje.

Chceme vás poprosiť o nahlásenie počtu účastníkov.

Vyhodnotenia budú teda dve. 8.9.2023 v L.Mikuláši (pre stred a východ Slovenska)

a 22.9.2023 v Bratislave na veľvyslanectve (pre západ Slovenska).

Na oboch sa zúčastní pani veľvyslankyňa.

Viď príloha.

Vopred ďakujeme za ochotu. Opatrujte sa.