Športujeme bez predsudkov

Mesto Myjava, Komunitné centrum Khamoro, Osveta myjavských Rómov,  Trokanova 232/2A, 907 01  Myjava

Komunitné centrum Khamoro v Myjave,

Komunitné centrum Drahuškovo v Krajnom a 

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva v Piešťanoch

vás pozývajú na podujatie


ŠPORTUJEME BEZ PREDSUDKOV
    

 v sobotu 13. 6. 2015 

Program: pre všetky vekové kategórie

           10.00 hod – Futbalový turnaj a kickbox (Futbalové ihrisko - II. ZŠ Štúrova ulica)

           11.00 hod - Premietanie filmu o Indii (KC Khamoro)

       Zraz: Komunitné centrum, Trokanova 232/2A, 907 01  Myjava (pri Bille)

Všetci ste srdečne vítaní!

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk