Medzinárodný deň jogy v Piešťanoch, v Indii

Milí priatelia,

srdečná vďaka všetkým, ktorí ste prišli na oslavu Medzinárodného dňa jogy do Piešťan. Zároveň veľká vďaka patrí OZ Joga v dennom živote, Om Chating, Jogovej spoločnosti. 
 


Tešíme sa na ďalšie príjemné chvíle strávené spolu Vami na hodinách jogy, ako aj na všetkých podujatiach poriadaných počas roka "OZ Slovindia". 
Najbližšie sa môžeme stretnúť už 26.6.2016 o 18h na besede. Na všetky Vaše otázky zodpovie Anka Galovičová, ktorá sa práve vráti z Indie, kde sa zúčastnila osláv Medzinárodného dňa jogy na pozvanie Ministerstva pre Ajurvédu, jogu, naturopatiu, homeopatiu a ostatnú alternatívnu medicínu, pod záštitou Indického premiéra Naredra Modiho.

Medzinárodného  deň jogy 2016

Anna Galovičová, Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva, Piešťany

Aj v roku 2016 sa od 21. Júna  uskutočnili na celom svete tisícky podujatí  zameraných na jogu pre telo a poza to. Mnohí cvičenci a cvičitelia jogy sa potešili predovšetkým na Slovensku, že  aj naša krajina  schválila tento deň  Rezolúciou 69/131, ktorá nadväzuje na UNGA Rezolúciu z januára 2012 a znovu potvrdzuje právo každého na získanie a udržanie najvyššieho štandardu fyzického a duševného zdravia.  A zdôrazňuje nutnosť posilniť zdravý životný štýl. A preto bolo cieľom Medzinárodnej konferencie jogy s názvom Yoga for Body and Beyond v dňoch 22. 6 – 23. 6. 2016 , ktorej sa zúčastnila jediná slovenská delegátka Anna Galovičová,  priekopníčka jogy na Slovensku z Piešťan, kde bola v decembri 1989 založená prvá Spoločnosť Slovensko-Indická Joga Vedanta (vedecká joga), šíriť poznatky o benefitoch praktikovania jogy pre celú svetovú populáciu.

Po návrate z New Delhi informovala cvičencov o význame tejto konferencie slovami: „ zišli sme sa tam tisícky ľudí z rôznych oblastí života,  desiatky zakladateľov jogy vo svete a hlavní lídri v jogovom hnutí, medzináboženskom dialógu,  zástupcovia Ministerstva jogy a ajurvédy, naturopatie (AYUSH), ktorí toto podujatie pod patronátom vice-prezidenta Indie Srhi M. Hamid Ansarim zorganizovali a samozrejme poprední indickí jogíni. Pochopili sme, že vôbec nešlo o malú vec naučiť ľudí vziať rolu šéf doktora do vlastných rúk a preventívne cvičiť, pestovať zdravý životný štýl a po 40-tich rokoch sa výsledky ukazujú naplno.  Nielen na úrovni telesného a duševného zdravia, ale aj na sociálnej úrovni, takmer všetci sme propagátormi nenásilného riešenia konfliktov, mierotvorcovia, lebo veľmi dobre chápeme, že čo je „vonku“ , je „vnútri“. A naopak.

Ak dokážeme jogovým cvičením  a pohrúžením, meditovaním  utíšiť a pochopiť myseľ, vzťah tela a mysle, vedomia, psyché, potom vyvažujeme  všetky vrstvy osobnosti, telesnú, vitálnu,  duševnú,  emočnú, intelektuálnu, spirituálnu. To prináša pokoj, vnútornú spokojnosť, skutočný  well-being, ktorý nezamieňame za pár minút pohody po masáži vo welness centre.  Ide o sebapoznanie,  prestávame sa identifikovať s rolami na javisku nášho denného života, netrpíme  v jednotlivých „dejstvách“, životných situáciách   a udržujeme si pozíciu „hosťa“, pozorovateľa tu  na planéte Zem, kde sme na zlomok času celkom pre iné dôvody, ako sa vzájomne týrať, hádať, bojovať, likvidovať. A prestávame sa seba bičovať, znečisťovať prírodu, životné a sociálne prostredie. Začíname chápať spirituálnu inteligenciu, rovnako dôležitú ako je emocionálne IQ.“

177 členských štátov OSN podporilo Medzinárodný deň jogy.  „Zrejme prišla nová éra spolupráce medzi Východom a Západom v takej podstatnej veci ako je zdravie, rozvoj mentálneho potenciálu, spoločné riešenie pálčivých problémov dneška novým prístupom, cez vnútornú premenu, seba rozvíjanie“ – dodáva Anna Galovičová, predsedníčka Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva a pokračuje „ odzváňa v mnohých štátoch Európy, nielen v Indii mnohohodinovému dennému sedeniu našich detí od útleho veku bez pohybu v školských laviciach. Najmä pri dnešnej klesajúcej demografickej krivke u nás v EÚ je potrebné naučiť deti a mládež žiť zdravo a vedieť si zdravie udržať aj v starobe. Joge sa venujem od 17. Rokov. Dnes ako seniorka potvrdzujem, že to bola dobrá voľba.“

„V ére informačných technológii vieme rýchlo získať údaje o sociálnych a ekonomických výdavkoch na liečbu. Enormne narastajú. A z hlásenia World Economic Forum a Harvard School of Public Health z roku 2014 vieme, že 63% úmrtí na svete je spôsobené srdco-cievnym ochorením, rakovinou, chronickými dýchacími ochoreniami , cukrovkou a duševnými chorobami. Ide o alarmujúci stav. Z tohto dôvodu sú ciele svetovej komunity pre udržateľný život v období 2016 – 2030 zamerané na zníženie chudoby, hladu a na dobré zdravie ako na tri priority, na ktoré sa treba zamerať „ –ukončil svoj otvárací prejav vice-prezident Indie.

Nasledovali prejavy popredných indických jogínov Ramdéva, Munijiho Saraswati (Munidžiho Sarasvati) z Rishikéshu (Rišikéšu), Swamiho Maheshwaranandu  i ex-riaditeľa NASA a dnes vedúceho Committee of Yoga Experts Dr. H. R. Nagendru, ktorý je učiteľom premiéra Indickej republiky Modiho (na obrázku v strede v bielom oblečení), ktorého mala možnosť stretnúť nielen teraz v Delhi, aj minulý rok vo Viedni a v Českej republike v jogovom centre Stŕílky aj delegátka zo Slovenska PhDr. Anna Galovičová (na obrázku vľavo), ktorá sa i profesionálne venuje výskumu jogy a na Karlovej univerzite v Prahe r. 1975 obhájila diplomovú prácu Psychologické aspekty jogy a r.  2009 rigoróznu prácu Štúdia Aplikácia jogy v každodennom živote pre duševný rozvoj človeka. „ Ako cvičiteľka jogy som mala možnosť cvičiť so státisícmi ľuďmi  najmä v slovenských kúpeľoch.  Je načase, aby sme na Slovensku skončili s vnútornými démonmi, strachmi , pokročili o stupeň vyššie a pokračovali pri zavádzaní  jogy  do zdravotníctva a školstva. Opakujem často, do Indie chodievam minimálne raz ročne od r. 1985, kedy som sa tam dostala cez Sovietsky zväz a  bojujúci Afganistan. Vypočula som si tisíckrát Aarati, modlitbu, ale modlím sa tak, ako som sa naučila doma od rodičov Otčenáš, Zdravas. Joga nie je hinduizmus, ani budhizmus. Vznikla mnoho tisícročí pred týmito svetovými náboženstvami.  Robí ľudí spirituálne inteligentnými  a spája vedu so spiritualitou, s náboženstvom.“  Ako nás informovala talianska delegácia so zavádzaním jogy do školstva nemajú žiadne problémy, iba nedostatok jogových cvičiteľov.  A dobre spolupracujú s predstaviteľmi Vatikánu. Nadviazali sme spoluprácu a radi prispejeme svojou tehličkou k ozdraveniu Európy.