Čo by som mal robiť?

Čo by som mal robiť?

SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO - INDICKÉHO
PRIATEĽSTVA

A

SLOVENSKÉ DUŠEVNÉ CENTRUM BK

Vás pozýva na prednášku

Utorok 26. júla 2016 o 18h
Winterova 3, Piešťany
2.posch.


Otázka nie je len, čo by som mal robiť, ale aj aký by som mal byť?
Keď začneme pozorovať svoje správanie, zistíme, že je to viac o pozitívnej energii v nás samotných, ktorá ovplyvňuje každú akciu, ktorú vykonávame a výsledok, ktorý prinesie.
Táto lekcia nám pomôže preskúmať predpoklady na vytváranie dobrej karmy...
  
Maureen Goodman je dlhoročnou rektorkou a
programovou riaditeľkou Svetovej duchovnej
univerzity BK v Londýne. Cestuje po celom svete,
kde vedie semináre, prednášky a lekcie na témy,
týkajúce sa osobnostného rozvoja a duchovného
rastu. Jej ľahkosť a hĺbka duchovného porozumenia
ju urobili obľúbenou v mnohých krajinách...
Vstupné dobrovoľné (odporúčaná cena 4,-€)
info: 0908 481 898
mail:slovindia@slovindia.sk
facebook:Slov India
www.slovindia.sk