Duševný rozvoj v dospelosti

Duševný rozvoj v dospelosti
Kedy: 9. apríl 2018 (po) o 18.00 h.
Kde: Winterova 3, Piešťany
Pod vedením:
PhDr. Anky Galovičovej

​  Anka Galovičová sa narodila v Bratislave. V roku 1967 stretla českého mystika Eduarda Tomášaa začala študovať jogu (tibetskú Jogu veľkého symbolu), ako i základy hlavných duchovnýchprúdov (budhizmus, kresťanská mystika, zen budhizmus, taoizmus, konfucianizmus, hinduizmus, sufizmus, islam, mazdaznan, atď.) R. 1975 absolvovala s vyznamenaním Karlovu univerzitu v Prahe, odbor klinická psychológia a obhájila diplomovú prácu Psychologické aspekty jogy. Od r. 1980 – 85 pôsobila v Alžírsku, kde mala možnosť sa prakticky oboznámiť s animizmom na Sahare u Touaregov, beduínov, ako i islamom.