Pobočka Holíč

Aktivity na pobočke v Holíči.

Pravidelné cvičenie jogy. Vždy v pondelok o 19 h. v CVČ.

- Prezentácia Indie počas denného tábora pre deti "Cesta okolo sveta".