Čakry trocha inak

Milí priatelia,

srdečne Vás pozývame na prednášku Anky Galovičovej o čakrách.


21.2.2019 o 17.45h v čajovni Medulienka (A.Dubčeka 27, Piešťany).
Čakry v sanskrte kruh, pohyb, nemožno opísať, ako maľbu len cez počet ťahov štetcom, počet farieb. Súvisia s činnosťou sympatického, parasympatického a centrálneho nervového systému. V tele je viac čakier v pohybe. Čakra je koleso mysle, ktorá sídli v lese žiadostí, veľkých motivačných síl. Každá čakra je ihrisko pre žiadosti. A človek postupne chápe život z pohľadu čakry, v ktorej sa cíti bežne komfortne.

Plagátik TU