5.ročník Indických bájok

5.ročník Indických bájok

Milé deti, pani učiteľky, učitelia, vychovávatelia, babičky a dedkovia…

s radosťou Vám oznamuje, že výtvarná súťaž Indické bájky očami slovenských detí opäť začína. (už 5.ročník)


Tento ročník je špeciálny. Prečo? Práve tento rok je 150. výročie narodenia veľkej osobnosti Indie, Mahátmá Gándhiho

(vlastným menom Móhandás Karamčand Gándhí). A tak sme teraz zaradili medzi súťažné príbehy práve príbehy z jeho osobného života.

2. október 1869, Pórbandar,India – † 30. január 1948, Naí Dillí, India), nazývaný aj Mahátmá (Veľký duch), bol indický mysliteľ a politik. Najvýznamnejšia postava indického národnooslobodeneckého hnutia proti britským kolonizátorom.

Tu si môžete prečítať súťažné príbehy, podmienky súťaže a ďalšie podrobnosti.

5. ročník výtvarnej súťaže: brožúrka na stiahnutie, klik TU

Tešíme sa na Vás !!! Výtvarné práce, stretnutia, spoluprácu…

Ak by ste sa chceli bližšie zoznámiť s indickými piesňami (bhadžanmi), tak tu si môžete pozrieť obľúbenú pieseň Mahátmá Gándhiho

"Vaishnav Jan To"  aj so slovenskými titulkami. Text je veľmi s hlbokým významom.

VAISHNAV JAN TO TENE KAHIYE JE

Dobrá ľudská bytosť je taká
Ktorá cíti bolesť druhých.
Taká, ktorá pomáha ľuďom v biede,
a nenecháva hrdosť vstúpiť do svojej mysle.

Dobrá ľudská bytosť toleruje a chváli celý svet,
a nehovorí o nikom zlé veci.
Zachováva svoje slová, činy a myšlienky čisté,
(K takejto osobe) Vaša matka je požehnaná!

Dobrá ľudská bytosť vidí všetko rovnako, odmieta chamtivosť a mamonárstvo.

Považuje manželku / dcéru niekoho iného za svoju matku.
Jazyk môže byť unavený, ale nikdy nevysloví klamstvá.
A nikdy sa ani nedotkne majetku niekoho iného.

Dobrá ľudská bytosť nie je pripútaná k svetským veciam,
je pevne oddelená od svetských potešení,
je závislá na elixíre, ktorý pochádza z mena Ram
a všetky náboženské miesta má v mysli.

Nepozná nenásytnosť a podvod,
vzdala sa všetkých druhov túžob a hnevu.
Básnik Narsi by chcel vidieť takého človeka,
ktorého cnosť prináša spásu celej rodine.