Výstava Kresťanstvo v Indii

Výstava Kresťanstvo v Indii

POZVÁNKA
Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva

Spoločnosť Božieho Slova v Nitre
Indické veľvyslanectvo v Bratislave
Fórum náboženstiev sveta Slovensko


Vás srdečne pozývajú na

Vernisáž výstavy fotografií Benoy K. Behla

Kresťanstvo v Indii


Podujatie sa koná pod záštitou Indického veľvyslanectva v Bratislave

p.Vanlalhumu.

dňa 19.3.2019, o 10.30 h.
Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, Nitra