Výročná správa 2020

Milí priatelia,

 

tak ako každoročne aj tento rok Vám prinášame Výročnú správu 2020.

Aktivity sme museli prispôsobiť pandemickým opatreniam a niektoré sme robili iba "online".