Medzinárodný deň jogy 8.ročník (IDY)

Srdečne vás pozývame do Galerijnéhio parku v L.Mikuláši na oslovu Medzinárodného dňa jogy.

Deň jogy - Konfernecia Európskej jogovej federácie 

Príhovor PhDr. A.Galovičovej KLIK TU

Rozhovor z Galerijnej záhrady KLIK TU